Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Värmlandsstrategin

Värmlandsstrategin

Värmlandsstrategin är till för alla som lever och verkar i länet. Den är vårt gemensamma verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver.

2019–2021 pågick arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi. Den 2 juni 2021 antogs den i Regionfullmäktige. Det är ett arbete som aktörer från hela samhället bjudits in att delta i eftersom vi behöver vara många som vill flytta fram Värmlands positioner.

Region Värmland samordnar arbetet med Värmlandsstrategin 2040 på uppdrag av regeringen inom ramen för förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. Syftet är att skapa en hållbar regional utveckling över tid och konkurrens- och attraktionskraft.

Värmlandsstrategin är övergripande, ger en bild över länets tillgångar och lyfter prioriterade områden att kraftsamla kring. På regional nivå utgör strategin en grund för beslut, styr satsningar och tilldelning av projektmedel och företagsstöd. Vid förhandlingar med regeringen, statliga myndigheter och EU fungerar den som ett underlag för hur medel ska fördelas.

Genom att sträva efter att förverkliga gemensamma mål skapar vi tillsammans förutsättningar för att Värmland ska vara en hållbar och attraktiv region där människor vill bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig.

Framtidens Värmland skapar vi tillsammans.

Mer information hittar du på www.varmlandsstrategin.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?