Till startsidan
Start / Administration / Asyl- och flyktingfrågor

Asyl- och flyktingfrågor

På den här sidan finns information om Region Värmlands arbete med asyl- och flyktingfrågor. Längre ned hittar du kontaktuppgifter, länkar, dokument och blanketter.

Nytt digitalt LMA-kort från den 1 januari 2022

Läs mer om de nya LMA-korten.

Flyktingströmmarna till Sverige har minskat sedan 2015 och i Värmland märks detta genom att färre asylsökande placeras här. Det flyttar dock fortfarande in många nyanlända, till exempel kvotflyktingar och anhöriga, som regionen ska erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård.

I Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera finns bestämmelser om regionens skyldigheter att, utöver vad som följer av Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och Tandvårdslagen (1985:125), erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och andra utländska medborgare.

Alla asylsökande har rätt till:

  • Avgiftsfri hälsoundersökning.
  • Avgiftsfri vård och läkemedel enligt smittskyddslagen.
  • Avgiftsfri mödravård, förlossningsvård samt vård i samband med abort
  • Avgiftsfri preventivmedelsrådgivning, dock är inte preventivmedel alltid avgfitsfria
  • Resa på kallelse med kollektivtrafiken i samband med all hälso- och sjukvård och tandvård (gäller alla med giltigt LMA-kort). För övriga sjuktransporter.

Asylsökande barn/ungdomar under 18 har rätt till:

  • Fullständig hälso- och sjukvård, det vill säga samma rättigheter som övriga barn/ungdomar i landstinget, inklusive hjälpmedel och läkemedel.

Asylsökande vuxna har rätt till:

Kvotflyktingar, anhöriginvandrade och före detta asylsökande som fått uppehållstillstånd, får vård på samma vilkor som övriga värmlänningar. Se ordförklaringar om du är osäker på vilken personkrets personen tillhör.

Asyl- och flyktinghälsa

I Region Värmland finns en enhet som heter Asyl- och flyktinghälsa. Enheten består av tre delar med olika uppdrag:

  • Administrativ enhet -övergripande frågor, regelverk, rutiner, samverkan.
  • Asylsköterskor - hälsoundersökningar, öppen mottagning, hälsoskola.
  • Beteendevetare - stödsamtal för asylsökande och nyanlända.

Hälso- och sjukvården är skyldig att erbjuda alla asylsökande en kostnadsfri hälsoundersökning. Genom den kartläggs behov av vaccination, och om annan vård krävs. Hälsoundersökningen sker oftast på den vårdcentral som ligger närmast den ort där den asylsökande bor. I Värmland erbjuds hälsoundersökningen även till alla nyanlända. Det är regionens asylsjuksköterskor som kallar till hälsoundersökning.

Regionens kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård ersätts av Migrationsverket.

Privata vårdgivare

Från och med 2018 erhåller samtliga vårdcentraler ersättning automatiskt för asyl och nyanlända. Därmed upphör faktureringen till regionen gällande patientbesök av asylsökande. Undantag gäller för privata fysioterapeuter, som fakturerar även fortsättningsvis. Se information längst ned på denna sida.

Kontrollera alltid att den asylsökande har ett giltigt LMA-kort och notera alltid dossiernumret (LMA-numret) i fakturaunderlag eller på fakturan. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen