Till startsidan
Till startsidan

Nyanlända

Till den här gruppen hör bland annat före detta asylsökande, anhöriga till dessa, samt kvotflyktingar. Alla nyanlända har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning. Den genomförs av regionens asylsjuksköterskor, som kallar via brev till undersökningen. Familjer kallas tillsammans. Kvotflyktingar har utökade rättigheter.

Definition av nyanlända

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men även av synnerligen ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända.

En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.

Observera att regler för kvotflyktingar och massflyktingar beskrivs på egna sidor

Läs mer:

Så går det till

Alla nyanlända har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning.

Vid en kontakt:

  1. Personer med uppehållstillstånd, som ännu inte fått ett personnummer från Skatteverket, registreras i reservnummersystemet på sitt medborgarskapsland. Passnummer anges som legitimationsnummer. Observera att den som saknar svenskt personnummer betalar fullt pris för vård. Undantag gäller för kvotflyktingar.
    Rutin för personer med uppehållstillstånd, som ännu inte erhållit
    fullständigt personnummer (Vida, intranät)
  2. Var särskilt uppmärksam på luftvägssymtom utifrån:
    - Att graden av vaccination mot covid-19 är lägre.
    - Att luftvägssymtom med långvarig hosta och viktnedgång även kan vara tecken på tuberkulos.

Information riktad till nyanlända

Information om Region Värmlands hälso- och sjukvård samt tandvård. Presentationerna kan fritt användas i exempelvis undervisning i svenska för invandrare (SFI) och samhällsorienterade kurser.

Presentationer

Bildspel om levandsvanor: Ta hand om dig själv

Bildspel för enskilda personer och mindre grupper.

Ta hand om dig (Powerpoint)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats