Till startsidan
Till startsidan
Start / Administration / Avgiftshandbok / Vård av personer från andra länder

Pensionär med svensk pension bosatt i annat EU/EES-land eller Schweiz

Har rätt till all vård till vanlig patientavgift vid uppvisande av intyget "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz Pdf, 247 kB." från svenska Försäkringskassan vid vårdtillfället. Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden. Kopia på intyget ska skickas i ett förslutet kuvert till enheten för ekonomiservice, Regionens hus.

Saknas intyg och EU-kort ska patienten betala hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Pensionärer med svensk allmän pension som är bosatta i annat EU-land ska beställa EU-kort hos svenska Försäkringskassan. EU-kortet används för att intyga rätten till nödvändig vård vid tillfällig vistelse i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Det svenska EU-kortet gäller inte för att få tillgång till nödvändig vård i Sverige till vanlig patientavgift.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats