Till startsidan
Start / Administration / Avgiftshandbok / Vård av personer från andra länder

Israel

Utländsk medborgare bosatt i Israel.

Akut vård: Patienten betalar hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Planerad vård: Patienten betalar hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Förlossningsvård: Svensk eller israelisk medborgare betalar vanlig patientavgift för förlossningsvård vid tillfällig vistelse i Sverige. Intyg krävs. Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden. Kopia på intyget ska skickas i ett förslutet kuvert till enheten för ekonomiservice, Regionens hus.

Utlandssvensk

Akut vård: Patienten betalar vanlig patientavgift vid uppvisande av giltigt pass.

Saknas giltigt pass ska patienten betala hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Planerad sjukvård: Patienten betalar 600 kr per öppenvårdsbesök och 1000 kr per slutenvårdsdygn. Patienten ska vara utflyttad från Region Värmland, annars betalar patienten hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Tillbaka

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats