Till startsidan
Till startsidan

Gränsarbetare

En gränsarbetare är en anställd eller egenföretagare som arbetar i en stat och är bosatt i en annan dit arbetaren som regel återvänder dagligen eller åtminstone en gång i veckan.

En arbetare har rätt till nödvändig och planerad vård till vanlig vårdavgift i både bosättnings- och arbetslandet. Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden tillsammans med giltiga intyg och underlag.

En gränsarbetare bosatt i något av de övriga nordiska länderna och arbetar i Sverige, ska uppvisa id-handling och lämna fullständig adress i hemlandet. En gränsarbetare bosatt inom EU/EES eller Schweiz och arbetar i Sverige ska uppvisa intyget Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i annat EU/EES-land eller Schweiz (pdf) Pdf, 247 kB..

En pensionerad gränsarbetare kan uppvisa intyg S3 (pdf) Pdf, 441 kB. för att styrka finansiering av planerad vård.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats