Till startsidan
Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Avtal och överenskommelser

Avtal och överenskommelser

Här hittar du avtal och överenskommelser som finns mellan regionen, kommuner och andra vårdgivare.

Syftet med överenskommelserna är att genom en tydlig ansvarfördelning mellan Region Värmland och andra vårdgivare såväl vad gäller arbetsuppgifter som ekonomiska åtagande åstadkomma en obruten vårdkedja till vinst för patienten.

Allmänmedicin

Ambulanssjukvård

Rutin finns på sida om sjuktransporter.

Barn och ungdomar

LSS och LASS

Samverkansrutin mellan Region Värmland och Värmlands kommuner när patient som fyllt 18 år blir inlagd på något av länets tre sjukhus och har behov av medföljande personal från sin hemkommun (pdf) Pdf, 34 kB..

Egenvård

Högspecialiserad vård

Karlskoga lasarett

Avtal mellan Region Värmland och Region Örebro län om vård vid Karlskoga lasarett (pdf) Pdf, 514 kB..

Medicintekniska- och särnärprodukter

Missbruk- och beroendevård

Såld vård

Region Värmland har ett samverkansavtal om ambulanshelikopterverksamhet med övriga regioner inom Uppsala-Örebroregionen. Det vill säga Region Dalarna, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Gävleborg och Region Örebro län.

In- och utskrivning från slutenvården

Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården

Levnadsvanor

Samverkan med Friskvården i Värmland Pdf, 2 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats