Till startsidan
Till startsidan

Kunskap om hbtq

Bristande hbtq-kompetens kan leda till bristfällig kommunikation, inkorrekta bedömningar, försämrad vårdkvalitet och i förlängningen påverka tilliten till olika samhällsinstitutioner. Därför är kunskap om hbtqi mycket viktigt.

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter samt intersexpersoner. Gemensamt för hbtqi-personer är att de på olika sätt bryter mot heteronormen.

På rfsl.se kan du läsa mer om definitionen av hbtq.

Ojämlik hälsa

Det finns ojämlika hälsoskillnader mellan hbtq-personer som grupp och övrig befolkning. Exempelvis är bisexuella kvinnor och transpersoner särskilt utsatta för psykisk ohälsa och är överrepresenterade i suicid.

Människor som bryter mot heteronormen mår ofta sämre och har därför större behov av vård och tillgång till olika samhällsinstitutioner.

Viktigt med kunskap

Många som arbetar inom viktiga samhällsfunktioner utgår från heteronormen. Bristande hbtqi-kompetens kan leda till bristfällig kommunikation, inkorrekta bedömningar, försämrad vårdkvalitet och i förlängningen påverka tilliten till olika samhällsinstitutioner.

Region Värmland har tidigare erbjudit en hbtq-diplomering som efter utvärdering utvecklats till en likarättsdiplomering som erbjuds Region Värmlands verksamheter. Utbildning i likarätt handlar om att ge ökad kompetens och handlingsberedskap för att möta diskriminering och kränkningar i praktiken. Både Region Värmlands och länets kommuner erbjuds fördjupad kunskap om hbtq via flera olika utbildningar.

Likarättsdiplomering erbjuds till Region Värmlands alla verksamheter. Du som arbetar i regionen hittar information på Intranätet.

Region Värmland erbjuder också seminarier på olika teman inom mänskliga rättigheter. Seminarierna är öppna för alla anställda inom Region Värmland. Är du kommunanställd som jobbar i en verksamhet som blivit hbtq-diplomerad av Region Värmland så kan du också anmäla dig.

Mer information om likarättsdiplomering och fördjupad kunskap om mänskliga rättigheter.

En person som känner att kroppen eller det juridiska könet inte stämmer överens med vem personen är kan må mycket dåligt och uppleva hinder i vardagen. För att ge information om könsidentitet, könsdysfori, könsbekräftande vård och utforskande av ens identitet har Region Värmland tagit fram en broschyr.

Här kan du läsa och beställa broschyren.

Om begreppet Hbtq

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

H och b handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av.

T handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön.

Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Definitioner hbtq (rfsl.se).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats