Till startsidan

Vad är viktigt för dig?
Frågan som kan ge oväntade svar

I juni varje år uppmärksammas internationella Vad är viktigt för dig dagen i över 50 länder. Syftet är att uppmuntra och stödja meningsfulla samtal mellan medarbetare inom skola, vård och omsorg och personer de möter. Här finns inspiration och material att använda då du jobbar med frågan i din verksamhet.

Vad är viktigt för dig?

Frågan är central i omställningen till god och nära vård, hälsa och omsorg. Med hjälp av den och liknande frågor kan du på ett bättre sätt anpassa insatserna efter personens individuella förutsättningar och behov. Genom att ställa frågan skapar du en relation till personen du har framför dig vilket hjälper dig att se och förstå personen på ett bättre sätt. Då kan ni tillsammans skapa bra förutsättningar att arbeta ihop och hitta en gemensam väg fram.

Informationsmaterial

Biståndsbedömare på akuten, Centralsjukhuset i Karlstad

Sedan hösten 2023 arbetar en biståndsbedömare från Karlstads kommun på akutmottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad. Syftet är att minska onödiga inskrivningar och återkomster till sjukhuset utifrån ett helhetsperspektiv kring individen.

– Personer med behov av hjälp i hemmet efter hemgång från akuten får nu direkt träffa en biståndsbedömare, slipper läggas in och tiden på sjukhuset kortas, säger Karlstads kommuns biståndschef Oscar Melin.

Läs mer om hur arbetet på akuten kan hjälpa och stötta personer tidigt

Vad är viktigt för dig? Dagligt detektivarbete vid vuxenhabiliteringen

Att se och möta varje individ utifrån sina unika behov är en grundbult i vuxenhabiliteringens verksamhet i Region Värmland. – Det är ett ständigt experimenterande, säger enhetschef Susanne Lindell. Vi kan inte bemöta alla på samma sätt eftersom alla är olika.

"Att lära och utvecklas av de vi möter och att utgå från de hinder vi stöter på ligger i habiliteringens natur"

Vad är viktigt för dig? Rehabiliteringsverksamheten i Hagfors kommun

Vid rehabiliteringsverksamheten i Hagfors kommun har man sedan en tid tillbaka arbetat aktivt med att ställa frågan.

Rehabiliteringsverksamheten i Hagfors kommun jobbar med frågan varje dag

Individanpassade föräldrautbildningar i Sunne

Under pandemin ställde Familjecentralen Pusslet i Sunne om sin verksamhet och började erbjuda individanpassade föräldrautbildningar istället för grupputbildningar, vilket gav mycket fina resultat. I arbetet har man haft god samverkan med Sunne kommun vilket bidragit till att minska risken att individen faller mellan stolarna.

Individanpassade föräldrautbildningar i Sunne fångar upp mest sårbara familjer

Volab i Forshaga, en samarbetsverkstad med medborgaren i fokus

I Forshaga kommun jobbar man aktivt med att samverka över förvaltningsgränser. Tre förvaltningar jobbar tillsammans i arbetsgruppen Volab för att utveckla interna samarbeten och bygga tillit mellan varandra. I nästa steg underlättar det för en bättre och enklare samverkan med kommuninvånarna.

Så funkar Volab i Forshaga

Köksbordskonferens i Hagfors

Ett enkelt sätt att ställa frågan Vad är viktigt för dig och på så sätt fokusera på personen man har framför dig är via en köksbordskonferens. Det jobbar man med i Hagfors kommun.

Så fungerar en köksbordskonferens

Filmerna nedan visar olika perspektiv på frågan Vad är viktigt för dig? Varje film har något att presentera och några avslutas med reflektionsfrågor som ska fungera som underlag för att få i gång en dialog i den grupp som tittat på filmen. Se alla filmer eller välj de som du tycker passar bäst i din verksamhet. Länkarna leder till videovisning på Vimeo.

Presentation av nio områden som samsjuklighetsutredningen beskriver som viktiga ur ett brukarperpektiv (Vimeo)

Barnkonsultsjuksköterskor med barns och föräldrars behov i fokus

Jenny Andernord och Tina Österman är barnkonsultsjuksköterskor på barn- och ungdomsmedicin i Karlstad. Barn med stora vårdbehov erbjuds samordnad vård och stöd i hemmet där barnens och föräldrars behov sätts i centrum vilket leder till färre sjukhusbesök. Du hör dem berätta om sitt personcentrerade arbete i filmen nedan.

Personcentrerat arbetssätt

Att arbeta personcentrerat innebär att patienten sätts i centrum och bemöts som en person med unika behov där dess vilja och förmågor ska vara en del av vården. Ett personcentrerat arbetssätt bygger på ett partnerskap mellan patienter och de som arbetar inom hälsa, vård och omsorg.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?