Till startsidan
Start / Politik / Revision / Revisionsrapporter

Revisionsrapporter

Revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument som på uppdrag av fullmäktige ska granska styrelsens och nämndernas verksamhet samt presentera en revisionsberättelse. Nedanstående revisionsrapporter är en del av underlaget till den bedömning som revisorerna redovisar i revisionsberättelsen.

2022

15-22

15-22 Våld i nära relationer, gemensam granskning (pdf) Pdf, 257 kB.
Missiv (pdf) Pdf, 459 kB.

14-22

13-22

12-22

11-22

10-22

9-22

8-22

7-22

6-22

5-22

4-22

3-22

2–22

1-22

2021

33-21 Granskning av årsredovisning 2021

32-21

31-21

30-21

29-21

28-21

27-21

26-21

25-21

24-21

23-21

22-21

21-21

20-21

19-21

18-21

17-21

16-21

15-21

14-21

13-21

12-21

11-21

10-21

9-21

8-21

7-21

6-21

5-21

4-21

3-21

2-21

1-21

2020

37-20 Pandemins effekter
Pdf, 171 kB.

36-20 Granskning finansiella delarna av årsredovisning 2020
Pdf, 154 kB.
Missiv Pdf, 71 kB.

35-20 Granskning av årsredovisning 2020
Pdf, 237 kB.
Missiv Pdf, 71 kB.

34-20 Grundläggande granskning Regionala utvecklingsnämnden
Pdf, 223 kB.
Missiv Pdf, 104 kB.

33-20 Grundläggande granskning Patientnämnden
Pdf, 227 kB.
Missiv Pdf, 104 kB.

32-20 Grundläggande granskning Kultur- och bildningsnämnden
Pdf, 235 kB.
Missiv Pdf, 104 kB.

31-20 Grundläggande granskning Kollektivtrafiknämnden
Pdf, 303 kB.
Missiv Pdf, 104 kB.

30-20 Grundläggande granskning Hälso- och sjukvårdsnämnden Pdf, 247 kB.
Missiv Pdf, 105 kB.

29-20 Grundläggande granskning Regionstyrelsen
Pdf, 208 kB.
Missiv Pdf, 71 kB.

28-20 Grundläggande granskning Hjälpmedelsnämnden
Pdf, 238 kB.
Missiv Pdf, 149 kB.

27-20 Grundläggande granskning Kost- och servicenämnden
Pdf, 240 kB.
Missiv Pdf, 106 kB.

26-20 Granskning av samverkan mellan region och kommun kring barn med psykisk ohälsa
Pdf, 2 MB.
Missiv Pdf, 90 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 123 kB.

25-20 Granskning av omhändertagande och vård vid depression och ångest samt suicidprevention
Pdf, 750 kB.
Missiv Pdf, 118 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 181 kB.

24-20 Granskning av målstyrning
Pdf, 539 kB.
Missiv Pdf, 134 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 56 kB.

23-20 Granskning av digitalisering
Pdf, 222 kB.
Missiv Pdf, 153 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 59 kB.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar Pdf, 202 kB.
Kollektivtrafiknämndens svar Pdf, 38 kB.
Kultur- och bildningsnämndens svar Pdf, 131 kB.
Regionala utvecklingsnämndens svar Pdf, 126 kB.

22-20 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i kollektivtrafiken - Förstudie
Pdf, 245 kB.
Missiv Pdf, 85 kB.

21-20 Biblioteksverksamheten - förstudie
Pdf, 147 kB.
Missiv Pdf, 115 kB.

20-20 Värmlandsarkiv – förstudie
Pdf, 141 kB.
Missiv Pdf, 122 kB.

19-20 Verkställighet och återrapportering av fattade beslut – uppföljning
Pdf, 219 kB.
Missiv Pdf, 120 kB.

18-20 Mediecenter – förstudie
Pdf, 150 kB.
Missiv Pdf, 84 kB.

17-20 Konsthantering - uppföljning
Pdf, 237 kB.
Missiv Pdf, 159 kB.

16-20 Granskning av folkhälsoarbetet Pdf, 525 kB.
Missiv Pdf, 135 kB.
Kultur- och bildningsnämndens svar
Pdf, 109 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 106 kB.

15-20 Region Värmlands arbete med Agenda 2030 - förstudie Pdf, 428 kB.
Missiv Pdf, 129 kB.

14-20 Granskning gällande implementering av barnkonventionen, inkl uppföljning Pdf, 262 kB.
Missiv Pdf, 98 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 141 kB.
Kultur- och bildningsnämndens svar Pdf, 157 kB.

13-20 Krisberedskap - uppföljning Pdf, 274 kB.
Missiv Pdf, 88 kB.

12-20 Granskning av sjukresor, färdtjänst och skolresor
Pdf, 609 kB.
Missiv Pdf, 134 kB.
Kollektivtrafikens svar Pdf, 43 kB.

11-20 Tillämpning av delegationsförteckningar
Pdf, 138 kB.
Missiv Pdf, 85 kB.

10-20 Granskning av hantering av statliga medel för regionalt tillväxtarbete
Pdf, 345 kB.
Missiv Pdf, 129 kB.
Regionala utvecklingsnämndens svar Pdf, 41 kB.

9-20 Granskning av hantering av bidrag och stöd inom kulturområdet
Pdf, 257 kB.
Missiv Pdf, 99 kB.

8-20 Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2020 
Pdf, 136 kB.
Granskning av delårsrapport 2020  Pdf, 203 kB.
Missiv Pdf, 70 kB.

7-20 Regionalt cancercentrum (RCC) Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Pdf, 312 kB.
Missiv Pdf, 45 kB.

6-20 Granskning av tillgänglighet inom primärvården Pdf, 429 kB.
Missiv Pdf, 169 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 49 kB.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar Pdf, 213 kB.

5-20 Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård - uppföljning Pdf, 183 kB.
Missiv Pdf, 118 kB.

04-20 Fastighetsunderhåll och fastighetsförvaltning – uppföljning Pdf, 296 kB.
Missiv Pdf, 96 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 42 kB.

03-20 Sjukfrånvaro - uppföljning Pdf, 223 kB.
Missiv Pdf, 118 kB.

02-20 Patientmedverkan och patientsynpunkter – uppföljning Pdf, 207 kB.
Missiv Pdf, 168 kB.

01-20 Ärendehantering - förstudie Pdf, 193 kB.
Missiv Pdf, 120 kB.

2019

33-19 Granskning finansiella delarna av årsredovisning 2019 Pdf, 151 kB.

32-19 Granskning av årsredovisning 2019 Pdf, 235 kB.
Missiv

31-19 Grundläggande granskning Regionala utvecklingsnämnden Pdf, 229 kB.
Missiv Pdf, 112 kB.

30-19 Grundläggande granskning Patientnämnden
Pdf, 228 kB.
Missiv Pdf, 112 kB.

29-19 Grundläggande granskning Kultur- och bildningsnämnden
Pdf, 232 kB.
Missiv Pdf, 112 kB.

28-19 Grundläggande granskning Kollektivtrafiknämnden
Pdf, 263 kB.
Missiv Pdf, 112 kB.

27-19 Grundläggande granskning Hälso- och sjukvårdsnämnden
Pdf, 277 kB.
Missiv Pdf, 112 kB.

26-19 Grundläggande granskning Regionstyrelsen
Pdf, 287 kB.

25-19 Grundläggande granskning Hjälpmedelsnämnden Pdf, 237 kB.
Missiv Pdf, 149 kB.

24-19 Grundläggande granskning Kost- och servicenämnden Pdf, 241 kB.
Missiv Pdf, 112 kB.

23-19 Följsamhet till nationella riktlinjer rörelseorganens sjukdomar
Pdf, 221 kB.
Missiv Pdf, 165 kB.

22-19 Revisionsrapport - Intern kontroll över finansverksamhet Pdf, 245 kB.
Missiv Pdf, 140 kB.

21-19 Granskning av fysioterapeuter
Pdf, 477 kB.
Missiv Pdf, 132 kB.

20-19 Granskning av Regionservice
Pdf, 518 kB.
Missiv Pdf, 133 kB.

19-19 Granskning av följsamhet till nationella riktlinjer MS och Parkinson
Pdf, 729 kB.
Missiv Pdf, 130 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 109 kB.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar Pdf, 197 kB.

18-19 Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre
Pdf, 228 kB.
Missiv
Pdf, 50 kB.

Regionstyrelsens svar Pdf, 118 kB.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar Pdf, 195 kB.

17-19 Granskning av regional utveckling Pdf, 409 kB.
Missiv
Pdf, 157 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 138 kB.
Regionala utvecklingsnämndens svar Pdf, 138 kB.

16-19 Granskning av kollektivtrafiken Pdf, 365 kB.
Missiv
Pdf, 175 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 118 kB.
Kollektivtrafiknämndens svar Pdf, 52 kB.

15-19 Korruption och otillbörlig påverkan - uppföljning Pdf, 193 kB.
Missiv Pdf, 120 kB.

14-19 Regionens arbete med arbetsmiljö - uppföljning Pdf, 146 kB.
Missiv Pdf, 125 kB.

13-19 Granskning av regionens folkhögskolor Pdf, 338 kB.
Missiv Pdf, 95 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 104 kB. 
Kultur- och Bildningsnämndens svar Pdf, 103 kB.

12-19 Granskning av informationssäkerhet Pdf, 426 kB.
Missiv Pdf, 96 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 143 kB. 

11-19 Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2019 Pdf, 227 kB.
Granskning av Delårsrapport 2019 Pdf, 128 kB.
Missiv Pdf, 76 kB.

10-19 Vattenförsörjning till sjukhusen
Pdf, 127 kB.
Missiv Pdf, 107 kB.

9-19 Granskning av följsamhet till nationella riktlinjer stroke samt hjärtsjukvård
Pdf, 388 kB.
Missiv Pdf, 93 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 127 kB. 

8-19 Granskning av personal- och kompetensförsörjning
Pdf, 372 kB.
Missiv Pdf, 111 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 105 kB. 

7-19 Vårdhygien och lokalvård - uppföljning
Pdf, 130 kB.
Missiv Pdf, 106 kB.

6-19 Bisysslor - uppföljning
Pdf, 173 kB.
Missiv Pdf, 95 kB.

5-19 Granskning av förlossningsvården Pdf, 233 kB.
Missiv Pdf, 122 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 131 kB. 

4-19 Granskning av medicintekniska produkter Pdf, 354 kB.
Missiv Pdf, 106 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 106 kB. 

3-19 Granskning av ögonsjukvården Pdf, 139 kB.
Missiv Pdf, 133 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 115 kB. 

2-19 Hälsofrämjande förhållningssätt - uppföljning Pdf, 232 kB.
Missiv Pdf, 109 kB.

1-19 Patienthotellet – förstudie 
Pdf, 125 kB.
Missiv Pdf, 100 kB.

2018

27-18 Grundläggande granskning Landstingsstyrelsen Pdf, 214 kB.

26-18 Grundläggande granskning Patientnämnden Pdf, 196 kB.
Missiv Pdf, 94 kB.

25-18 Grundläggande granskning Kost- och servicenämnden Pdf, 187 kB.
Missiv Pdf, 87 kB.

24-18 Grundläggande granskning Hjälpmedelsnämnden Pdf, 201 kB.
Missiv Pdf, 91 kB.

23-18 Granskning av de finansiella rapporterna i årsredovisning 2018 Pdf, 264 kB.

22-18 Granskning av årsredovisning 2018
Pdf, 141 kB.
Missiv Pdf, 93 kB.

21-18 Kontroll av legitimationer Pdf, 101 kB.
Missiv Pdf, 131 kB.

20-18 Granskning av Vårdkedjor och läkemedel för äldre Pdf, 404 kB.
Missiv Pdf, 99 kB.
Landstingsstyrelsens svar Pdf, 143 kB. 

19-18 Granskning av journalföring  Pdf, 163 kB.
Missiv 
Pdf, 112 kB.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar Pdf, 1 MB.

18-18 Hälso- och sjukvård till asylsökande  Pdf, 968 kB.
Missiv Pdf, 118 kB.

17-18 Landstingshälsan – förstudie  Pdf, 119 kB.
Missiv Pdf, 99 kB.

16-18 Brand- och skalskydd – uppföljning 
Pdf, 132 kB.
Missiv Pdf, 86 kB.

15-18 Informationssäkerhet – patientinformation - uppföljning  Pdf, 142 kB.
Missiv Pdf, 105 kB.

14-18 Granskning av Folktandvården  Pdf, 429 kB.
Missiv Pdf, 100 kB.
Landstingsstyrelsens svar Pdf, 113 kB. 

13-18 Landstingets miljöarbete - uppföljning  Pdf, 149 kB.
Missiv Pdf, 87 kB.

12-18 Granskning av delårsrapport 2, 2018 Pdf, 128 kB. 
Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2, 2018 Pdf, 242 kB.
Missiv - revisorernas bedömning delårsrapport 2, 2018 Pdf, 91 kB.

11-18 Granskning av upphandlingsprocess Pdf, 487 kB.
Missiv
Pdf, 114 kB.
Landstingsstyrelsens svar Pdf, 1 MB.

10-18 Granskning av bemötande Pdf, 231 kB.
Missiv
Pdf, 117 kB.
Landstingsstyrelsens svar  Pdf, 3 MB.

9-18 Granskning av följsamhet till nationella riktlinjer för Astma och KOL 
Pdf, 351 kB.
Missiv
Pdf, 76 kB.

Landstingsstyrelsens svar Pdf, 1 MB.

8-18 Granskning av Psykiatrin 
Pdf, 668 kB.
Missiv
Pdf, 75 kB.

Landstingsstyrelsens svar Pdf, 2 MB.

7-18 Granskning av löner och arvoden 
Pdf, 451 kB.
Missiv
Pdf, 75 kB.
Landstingsstyrelsens svar Pdf, 4 MB.

6-18 Hjälpmedelsverksamheten – uppföljning 
Pdf, 176 kB.
Missiv Pdf, 98 kB.

5-18 Patientsäkerhetscentrum – förstudie  Pdf, 104 kB.
Missiv Pdf, 98 kB.

4-18 Kunskapscentrum - förstudie Pdf, 117 kB.
Missiv Pdf, 97 kB.

3-18 Projekthantering - uppföljning Pdf, 117 kB.
Missiv Pdf, 88 kB.

2-18 Granskning av operationsverksamheten Pdf, 905 kB.
Missiv Pdf, 94 kB.

1-18 Granskning av Rättspsykiatrin Pdf, 523 kB.
Missiv Pdf, 44 kB.

2017

26-17 Grundläggande granskning av Landstingsstyrelsen Pdf, 263 kB.

25-17 Grundläggande granskning av Patientnämnden Pdf, 363 kB. 
Missiv Pdf, 140 kB.

24-17 Grundläggande granskning av Kost- och Servicenämnden Pdf, 371 kB. 
Missiv Pdf, 140 kB.

23-17 Grundläggande granskning av Hjälpmedelsnämnden
Pdf, 358 kB.
Missiv Pdf, 140 kB.

22-17 Granskning av de finansiella rapporterna i årsredovisning 2017 Pdf, 209 kB.

21-17 Granskning av Årsredovisning 2017
Pdf, 104 kB.
Missiv Pdf, 79 kB.

20-17 Nationella riktlinjer diabetes Pdf, 496 kB.
Missiv Pdf, 41 kB.

19-17 Granskning av missbruksvård Pdf, 604 kB.
Missiv Pdf, 127 kB.

18-17 Granskning av läkemedelsförskrivning Pdf, 665 kB.
Missiv Pdf, 157 kB.

17-17 Forskningsfonder Pdf, 197 kB.
Missiv Pdf, 145 kB.

16-17 1177 e-hälsa - förstudie Pdf, 361 kB.
Missiv Pdf, 138 kB.

15-17 Implementering av politiska viljeinriktningar inom Uppsala-Örebroregionen Pdf, 379 kB.
Missiv Pdf, 161 kB.

14-17 Primärvård
Pdf, 187 kB.
Missiv Pdf, 107 kB.

13-17 Finansförvaltningen – förstudie Pdf, 248 kB.
Missiv Pdf, 155 kB.

12-17 Granskning av delårsrapport 2, 2017 Pdf, 198 kB.
Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2, 2017 Pdf, 179 kB.
Missiv - revisorernas bedömning delårsrapport 2, 2017 Pdf, 83 kB.

11-17 Granskning av ärenden i patientnämnden Pdf, 81 kB.
Missiv Pdf, 155 kB. 
Landstingsstyrelsens svar Pdf, 2 MB.

10-17 Granskning av landstingets arbete med att minska vårdskador Pdf, 481 kB.
Missiv Pdf, 154 kB. 
Landstingsstyrelsens svar Pdf, 3 MB.

9-17 Krisberedskap - förstudie Pdf, 241 kB.
Missiv Pdf, 151 kB.

8-17 Hot och våld mot förtroendevalda och medarbetare - förstudie
Pdf, 358 kB.
Missiv Pdf, 84 kB.

Pdf, 358 kB.
7-17 Granskning av tillgänglighet Pdf, 768 kB.
Missiv Pdf, 215 kB. 
Landstingsstyrelsens svar Pdf, 2 MB.

6-17 Granskning av cancervården Pdf, 265 kB.
Missiv Pdf, 157 kB.
Landstingsstyrelsens svar Pdf, 2 MB.

5-17 Granskning av akutsjukvård Pdf, 322 kB.
Missiv Pdf, 213 kB.
Landstingsstyrelsens svar Pdf, 1 MB.

4-17 Landstingets ärende- och beslutsprocess - uppföljning Pdf, 324 kB.
Missiv Pdf, 139 kB.

3-17 Avvikelsehantering och kunskapsåterföring - uppföljning Pdf, 227 kB.
Missiv Pdf, 143 kB.

2-17 Utomlänsintäkter - förstudie Pdf, 251 kB.
Missiv Pdf, 140 kB.

1-17 Patientsäkerhet - uppföljning Pdf, 245 kB.
Missiv Pdf, 144 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?