Till startsidan
Start / Politik / Revision / Revisionsrapporter

Revisionsrapporter

Revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument som på uppdrag av fullmäktige ska granska styrelsens och nämndernas verksamhet samt presentera en revisionsberättelse. Nedanstående revisionsrapporter är en del av underlaget till den bedömning som revisorerna redovisar i revisionsberättelsen.

2023

15-23

14-23

13-23

12-23

11-23

10-23

9-23

8-23

7-23

6-23

Genomförande av Värmlandsstrategin 2040 - förstudie (pdf) Pdf, 592 kB.

Missiv, 6-23 (pdf) Pdf, 72 kB.

5-23

Granskning av vuxenpsykiatrin och rättspsykiatrin inklusive uppföljning av 2017 och 2018 års granskning (pdf) Pdf, 571 kB.

Missiv, 5-23 (pdf) Pdf, 151 kB.

4-23

3-23

2-23

1-23

30-22 Granskning av årsredovisning 2022

29-22

28-22

27-22

26-22

25-22

24-22

23-22

22-22

21-22

20-22

19-22

18-22

17-22

16-22

15-22

14-22

13-22

12-22

11-22

10-22

9-22

8-22

7-22

6-22

5-22

4-22

3-22

2–22

1-22

33-21 Granskning av årsredovisning 2021

32-21

31-21

30-21

29-21

28-21

27-21

26-21

25-21

24-21

23-21

22-21

21-21

20-21

19-21

18-21

17-21

16-21

15-21

14-21

13-21

12-21

11-21

10-21

9-21

8-21

7-21

6-21

5-21

4-21

3-21

2-21

1-21

37-20 Pandemins effekter
Pdf, 171 kB.

36-20 Granskning finansiella delarna av årsredovisning 2020
Pdf, 154 kB.
Missiv Pdf, 71 kB.

35-20 Granskning av årsredovisning 2020
Pdf, 237 kB.
Missiv Pdf, 71 kB.

34-20 Grundläggande granskning Regionala utvecklingsnämnden
Pdf, 223 kB.
Missiv Pdf, 104 kB.

33-20 Grundläggande granskning Patientnämnden
Pdf, 227 kB.
Missiv Pdf, 104 kB.

32-20 Grundläggande granskning Kultur- och bildningsnämnden
Pdf, 235 kB.
Missiv Pdf, 104 kB.

31-20 Grundläggande granskning Kollektivtrafiknämnden
Pdf, 303 kB.
Missiv Pdf, 104 kB.

30-20 Grundläggande granskning Hälso- och sjukvårdsnämnden Pdf, 247 kB.
Missiv Pdf, 105 kB.

29-20 Grundläggande granskning Regionstyrelsen
Pdf, 208 kB.
Missiv Pdf, 71 kB.

28-20 Grundläggande granskning Hjälpmedelsnämnden
Pdf, 238 kB.
Missiv Pdf, 149 kB.

27-20 Grundläggande granskning Kost- och servicenämnden
Pdf, 240 kB.
Missiv Pdf, 106 kB.

26-20 Granskning av samverkan mellan region och kommun kring barn med psykisk ohälsa
Pdf, 2 MB.
Missiv Pdf, 90 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 123 kB.

25-20 Granskning av omhändertagande och vård vid depression och ångest samt suicidprevention
Pdf, 750 kB.
Missiv Pdf, 118 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 181 kB.

24-20 Granskning av målstyrning
Pdf, 539 kB.
Missiv Pdf, 134 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 56 kB.

23-20 Granskning av digitalisering
Pdf, 222 kB.
Missiv Pdf, 153 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 59 kB.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar Pdf, 202 kB.
Kollektivtrafiknämndens svar Pdf, 38 kB.
Kultur- och bildningsnämndens svar Pdf, 131 kB.
Regionala utvecklingsnämndens svar Pdf, 126 kB.

22-20 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i kollektivtrafiken - Förstudie
Pdf, 245 kB.
Missiv Pdf, 85 kB.

21-20 Biblioteksverksamheten - förstudie
Pdf, 147 kB.
Missiv Pdf, 115 kB.

20-20 Värmlandsarkiv – förstudie
Pdf, 141 kB.
Missiv Pdf, 122 kB.

19-20 Verkställighet och återrapportering av fattade beslut – uppföljning
Pdf, 219 kB.
Missiv Pdf, 120 kB.

18-20 Mediecenter – förstudie
Pdf, 150 kB.
Missiv Pdf, 84 kB.

17-20 Konsthantering - uppföljning
Pdf, 237 kB.
Missiv Pdf, 159 kB.

16-20 Granskning av folkhälsoarbetet Pdf, 525 kB.
Missiv Pdf, 135 kB.
Kultur- och bildningsnämndens svar
Pdf, 109 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 106 kB.

15-20 Region Värmlands arbete med Agenda 2030 - förstudie Pdf, 428 kB.
Missiv Pdf, 129 kB.

14-20 Granskning gällande implementering av barnkonventionen, inkl uppföljning Pdf, 262 kB.
Missiv Pdf, 98 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 141 kB.
Kultur- och bildningsnämndens svar Pdf, 157 kB.

13-20 Krisberedskap - uppföljning Pdf, 274 kB.
Missiv Pdf, 88 kB.

12-20 Granskning av sjukresor, färdtjänst och skolresor
Pdf, 609 kB.
Missiv Pdf, 134 kB.
Kollektivtrafikens svar Pdf, 43 kB.

11-20 Tillämpning av delegationsförteckningar
Pdf, 138 kB.
Missiv Pdf, 85 kB.

10-20 Granskning av hantering av statliga medel för regionalt tillväxtarbete
Pdf, 345 kB.
Missiv Pdf, 129 kB.
Regionala utvecklingsnämndens svar Pdf, 41 kB.

9-20 Granskning av hantering av bidrag och stöd inom kulturområdet
Pdf, 257 kB.
Missiv Pdf, 99 kB.

8-20 Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2020 
Pdf, 136 kB.
Granskning av delårsrapport 2020  Pdf, 203 kB.
Missiv Pdf, 70 kB.

7-20 Regionalt cancercentrum (RCC) Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Pdf, 312 kB.
Missiv Pdf, 45 kB.

6-20 Granskning av tillgänglighet inom primärvården Pdf, 429 kB.
Missiv Pdf, 169 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 49 kB.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar Pdf, 213 kB.

5-20 Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård - uppföljning Pdf, 183 kB.
Missiv Pdf, 118 kB.

04-20 Fastighetsunderhåll och fastighetsförvaltning – uppföljning Pdf, 296 kB.
Missiv Pdf, 96 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 42 kB.

03-20 Sjukfrånvaro - uppföljning Pdf, 223 kB.
Missiv Pdf, 118 kB.

02-20 Patientmedverkan och patientsynpunkter – uppföljning Pdf, 207 kB.
Missiv Pdf, 168 kB.

01-20 Ärendehantering - förstudie Pdf, 193 kB.
Missiv Pdf, 120 kB.

33-19 Granskning finansiella delarna av årsredovisning 2019 Pdf, 151 kB.

32-19 Granskning av årsredovisning 2019 Pdf, 235 kB.
Missiv

31-19 Grundläggande granskning Regionala utvecklingsnämnden Pdf, 229 kB.
Missiv Pdf, 112 kB.

30-19 Grundläggande granskning Patientnämnden
Pdf, 228 kB.
Missiv Pdf, 112 kB.

29-19 Grundläggande granskning Kultur- och bildningsnämnden
Pdf, 232 kB.
Missiv Pdf, 112 kB.

28-19 Grundläggande granskning Kollektivtrafiknämnden
Pdf, 263 kB.
Missiv Pdf, 112 kB.

27-19 Grundläggande granskning Hälso- och sjukvårdsnämnden
Pdf, 277 kB.
Missiv Pdf, 112 kB.

26-19 Grundläggande granskning Regionstyrelsen
Pdf, 287 kB.

25-19 Grundläggande granskning Hjälpmedelsnämnden Pdf, 237 kB.
Missiv Pdf, 149 kB.

24-19 Grundläggande granskning Kost- och servicenämnden Pdf, 241 kB.
Missiv Pdf, 112 kB.

23-19 Följsamhet till nationella riktlinjer rörelseorganens sjukdomar
Pdf, 221 kB.
Missiv Pdf, 165 kB.

22-19 Revisionsrapport - Intern kontroll över finansverksamhet Pdf, 245 kB.
Missiv Pdf, 140 kB.

21-19 Granskning av fysioterapeuter
Pdf, 477 kB.
Missiv Pdf, 132 kB.

20-19 Granskning av Regionservice
Pdf, 518 kB.
Missiv Pdf, 133 kB.

19-19 Granskning av följsamhet till nationella riktlinjer MS och Parkinson
Pdf, 729 kB.
Missiv Pdf, 130 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 109 kB.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar Pdf, 197 kB.

18-19 Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre
Pdf, 228 kB.
Missiv
Pdf, 50 kB.

Regionstyrelsens svar Pdf, 118 kB.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar Pdf, 195 kB.

17-19 Granskning av regional utveckling Pdf, 409 kB.
Missiv
Pdf, 157 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 138 kB.
Regionala utvecklingsnämndens svar Pdf, 138 kB.

16-19 Granskning av kollektivtrafiken Pdf, 365 kB.
Missiv
Pdf, 175 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 118 kB.
Kollektivtrafiknämndens svar Pdf, 52 kB.

15-19 Korruption och otillbörlig påverkan - uppföljning Pdf, 193 kB.
Missiv Pdf, 120 kB.

14-19 Regionens arbete med arbetsmiljö - uppföljning Pdf, 146 kB.
Missiv Pdf, 125 kB.

13-19 Granskning av regionens folkhögskolor Pdf, 338 kB.
Missiv Pdf, 95 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 104 kB. 
Kultur- och Bildningsnämndens svar Pdf, 103 kB.

12-19 Granskning av informationssäkerhet Pdf, 426 kB.
Missiv Pdf, 96 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 143 kB. 

11-19 Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2019 Pdf, 227 kB.
Granskning av Delårsrapport 2019 Pdf, 128 kB.
Missiv Pdf, 76 kB.

10-19 Vattenförsörjning till sjukhusen
Pdf, 127 kB.
Missiv Pdf, 107 kB.

9-19 Granskning av följsamhet till nationella riktlinjer stroke samt hjärtsjukvård
Pdf, 388 kB.
Missiv Pdf, 93 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 127 kB. 

8-19 Granskning av personal- och kompetensförsörjning
Pdf, 372 kB.
Missiv Pdf, 111 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 105 kB. 

7-19 Vårdhygien och lokalvård - uppföljning
Pdf, 130 kB.
Missiv Pdf, 106 kB.

6-19 Bisysslor - uppföljning
Pdf, 173 kB.
Missiv Pdf, 95 kB.

5-19 Granskning av förlossningsvården Pdf, 233 kB.
Missiv Pdf, 122 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 131 kB. 

4-19 Granskning av medicintekniska produkter Pdf, 354 kB.
Missiv Pdf, 106 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 106 kB. 

3-19 Granskning av ögonsjukvården Pdf, 139 kB.
Missiv Pdf, 133 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 115 kB. 

2-19 Hälsofrämjande förhållningssätt - uppföljning Pdf, 232 kB.
Missiv Pdf, 109 kB.

1-19 Patienthotellet – förstudie 
Pdf, 125 kB.
Missiv Pdf, 100 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?