Till startsidan
Till startsidan

Ersättningar vårdval vårdcentral

I Vårdval vårdcentral tillämpas samma regelverk och ersättning för samtliga vårdenheter, oavsett driftsform.

Ersättning inom vårdvalsersättningen

Särskild ersättning

Särskillda ersättningar utgår enligt Krav- och kvalitetsbokens ersättningsmodell. Den erhålls enligt utbetalningsschemat nedan.

Utbetalningsschema (Excel) Excel, 13 kB.

ST

SÄBO (särskilt boende)

Prislistor

Prislistor för verksamhetsområden där godkända vårdgivare inom Vårdval vårdcentral har kostnadsansvar.

Ersättning utöver vårdvalsersättningen

Utomlänsersättning

För att få ersättning för dessa besök så ska vårdgivaren inte skicka in något underlag/faktura till hemregionen. Förutsatt att vårdgivaren registrerar korrekt i journalsystem och kassa så kommer det skapas en faktura från Region Värmland till berörd hemregion. När hemregion betalat fakturan betalar Region Värmland ut ersättning till vårdgivaren.

Ersättning för medborgare från andra länder

Rutin och blankett för att privata vårdgivare ska erhålla ersättning för utförd vård av medborgare från andra länder finns i Vida, Region Värmlands IT-system för hantering av styrande dokument.

Jour- och beredskapsersättning

Blankett för jour- och beredskapsersättning fylls i för att få ersättning.

Asyl

Preliminär ersättning betalas ut i samband med vårdvalsersättningen månadsvis och stäms av två gånger årligen. Ingen blankett/faktura ska skickas till Region Värmland.

Har du frågor om ersättningsmodellen?

E-post: vardval.varmland@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats