Till startsidan

Vårdval Fysioterapi

De vårdgivare som uppfyller Region Värmland krav ska erbjuda fysioterapi på primärvårdsnivå.

De krav som ställs är lika för Regionens egen regi och privata vårdgivare som väljer att ansluta sig till vårdval fysioterapi. 

Syftet med valfrihetssystem är bland annat att:

  • Stärka den enskilde invånarens ställning samt ge invånare större inflytande i vården.
  • Säkra en hög tillgänglighet och kvalitet och ge patienterna vård på lika villkor.

Vårdgivare inom vårdval fysioterapi ska kunna ta emot patienter i alla åldrar med olika diagnoser. Ansluten vårdgivaren ska även samverkan med andra vårdgivare för att bidra till patientens bästa väg genom vården. Det är fortsatt remissfritt att söka fysioterapeut/sjukgymnast och kontakt kan ske genom telefon samt via webb.

Enkel hjälpmedelsförskrivning ingår i uppdraget för samtliga enheter i vårdval fysioterapi.

Vårdgivare inom vårdval fysioterapi hittas via 1177.se.

En lista över anslutna fysioterapeuter finns även här på Vårdgivarwebben

Vårdvalsenhetens kontaktuppgifter

Region Värmland
Vårdvalsenheten
Regionens Hus
651 82 Karlstad

Besöksadress: Rosenborgsgatan 50

E-post: vardval.fysioterapi@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?