Till startsidan
Till startsidan

Rutiner för Vårdval vårdcentral

Värmlands vårdcentraler ska vara det naturliga förstahandsvalet för invånare i Värmland i sin kontakt med vården. Här hittar du rutiner för dig som vårdgivare.

Under relaterad information återfinns rutinbeskrivningar för privata vårdgivare inom Vårdval vårdcentral.

Cosmic

Alla som ingår i Vårdval vårdcentral ska journalsystemet Cosmic användas.

Cosmic-kassan

Vårdgivare i Region Värmland använder sig utav Cosmic-kassan för att fakturera sina patienter som ingår i uppdraget för Vårdval vårdcentral. Rutiner för registrering finns i dokumentet som redovisas till höger under relaterad information. När det gäller patientavgifter är det Regionens avgiftshandbok som ska efterföljas.

LiV-kassan

Privata vårdgivare i Vårdval vårdcentral använder sig av LiV-kassan för att ta betalt utav sina patienter som ingår i uppdraget för Vårdval vårdcentral i de fall patienter betalar med kort, kontant eller swish. Försäljning och patientavgifter för uppdrag utanför Vårdval vårdcentral (till exempel företagshälsovård, utomlänspatienter och utomlandspatienter) ska registreras i LIV-kassan. Rutin om hur du använder dig av LiV-kassan finns i dokumentet till höger under relaterad information. När det gäller patientavgifter är det regionens avgiftshandboksom ska efterföljas.

FRISK

Privata vårdgivare i Vårdval vårdcentral ska använda FRISK för registrering av högkostnadsgrundande avgifter.

Hjälpmedel

För att beställa hjälpmedel använd länken under relaterade länkar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats