Till startsidan
Till startsidan

Förfrågningsunderlag för Vårdval vårdcentral

Förfrågningsunderlaget anger förutsättningarna för att bli godkänd och bedriva vårdverksamhet inom Vårdval i Värmland.

Förfrågningsunderlag 2023

Del 1 Allmänna villkor - Krav och kvalitetsbok Vårdval 2023 (pdf) Pdf, 301 kB.

Del 2 Vårdcentral - Krav och kvalitetsbok Vårdval 2023 (pdf) Pdf, 485 kB.

Del 3 Tilläggsuppdrag BMM, BVC Familjecentral och ungdomsmottagning - Krav och kvalitetsbok 2023 (pdf) Pdf, 234 kB.

Del 4 Tilläggsuppdrag Akademiska vårdcentraler Krav och kvalitetsbok 2023 (pdf) Pdf, 194 kB.

Förfrågningsunderlag 2024

Del 1 Allmänna villkor - Krav och kvalitetsbok Vårdval 2024 (pdf) Pdf, 363 kB.

Del 2 Vårdcentral - Krav och kvalitetsbok Vårdval 2023 (pdf) Pdf, 316 kB.

Del 3 Tilläggsuppdrag BMM, BVC Familjecentral och ungdomsmottagning - Krav och kvalitetsbok 2024 (pdf) Pdf, 297 kB.

Del 4 Tilläggsuppdrag Akademiska vårdcentraler Krav och kvalitetsbok 2024 (pdf) Pdf, 243 kB.

Ekonomisk ersättning för 2024 är inte helt fastställd ännu, vårdgivare meddelas när denna är fastställd och publiceras på vårdgivarwebben.

Revidering av kommande förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlagen till vårdvalen beslutas årligen av regionfullmäktige. Strävan är att det ska beslutas i juni månad inför nästkommande verksamhetsår.

Förslag på revideringar kan lämnas löpande under året men ska ha inkommit senast vid årsskiftet för att kunna beredas och inarbetas i förfrågningsunderlag inför nästkommande verksamhetsår.

Revideringsförslagen skrivs i mallen revideringsförslag förfrågningsunderlag vårdval (pdf) Pdf, 194 kB.

Revideringsförslagen skickas till vårdvalsenheten

vardval.vardcentral@regionvarmland.se eller vardval.fysioterapi@regionvarmland.se

Nationella lagar och riktlinjer

Regionplan för Region Värmland

Regionplan för Region Värmland

Bilagor

Övrigt

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats