Till startsidan

Förfrågningsunderlag för Vårdval vårdcentral

Förfrågningsunderlaget anger förutsättningarna för att bli godkänd och bedriva vårdverksamhet inom Vårdval i Värmland.

Revidering av kommande förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlagen till vårdvalen beslutas årligen av regionfullmäktige. Strävan är att det ska beslutas i juni månad inför nästkommande verksamhetsår.

Förslag på revideringar kan lämnas löpande under året men ska ha inkommit senast vid årsskiftet för att kunna beredas och inarbetas i förfrågningsunderlag inför nästkommande verksamhetsår.

Revideringsförslagen skrivs i mallen revideringsförslag förfrågningsunderlag vårdval (Word) Word, 136 kB.

Revideringsförslagen skickas till vårdvalsenheten

vardval.vardcentral@regionvarmland.se eller vardval.fysioterapi@regionvarmland.se

Nationella lagar och riktlinjer

Regionplan för Region Värmland

Regionplan för Region Värmland

Bilagor

Övrigt

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?