Hjälpmedel för överflyttning och vändning

Sortimentsgruppen har reviderat sammanställningen av manuella förflyttningshjälpmedel. Vi benämner dessa produkter som "Rekommenderat sortiment".

Rekommenderat sortiment

Sortimentsgruppen har också utvärderat tre överflyttnngsplattformar; Sara Stedy från Arjo, Mover från Gate och QuickMove från Handicare. Resultatet blev att gruppen ansåg att dessa hjälpmedel ställer stora krav på brukaren/patienten gällande uppresningsförmåga men också att det bör vara tydligt hur hjälpmedlet ska användas med tanke på att brukaren/patienten kan förflyttas längre sträckor, som t.ex. mellan säng och toalett. Sortimentsgruppen rekommenderar inte någon av plattformarna då man anser att ReTurn fortfarande är det bästa alternativet.