22 09 06 Röstförstärkare för personligt bruk

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. logoped i samråd med hjälpmedelskonsulent

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt röstfunktion.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att göra sig hörd på grund av nedsatt röstfunktion.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Byte av standardbatterier bekostas av patienten.