06 30 03, 06 30 06, 06 30 09

Peruker, toupéer och ögonfransar

 

Nivå:

4b

Förskrivare:

Leg.läkare vid behandlande klinik gör förstagångsförskrivningen.
Förnyad förskrivning utfärdas av Hjälpmedelsservice.

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför hårförlust/håravfall.

Kriterier:

Personer med följande orsaker till hårförlust/håravfall kan erhålla peruk/toupée:

  • alopecia areata-totalis
  • medfödda hårdefekter eller alopecier
  • efter operation på/i huvudet eller efter olycka som tillfälligt medför behov av peruk eller toupée.
  • som följd av läkemedels- eller strålningsbehandling
  • psykiska indikationer efter bedömning av psykiater
  • håravfall som ej föranletts av medicinska eller kirurgisk behandling. Brukaren hänvisas till hudklinik för bedömning.

Vanlig typ av manligt håravfall liksom åldersbetingat håravfall för både män och kvinnor utgör inte indikation för förskrivning.

I de fall starka medicinska skäl föreligger kan brukare få äkta hårperuk/toupée.

Personer som till följd av medicinsk behandling har behov av lösögonfransar kan få dessa förskrivna.

Mål med hjälpmedlet:

Kompensera förlorat hår. Förbättra livskvalitet.

Förskrivning av flera:

Max fyra syntetperuker per år.

Max en äkta hårperuk/toupée per år.

Max 6 par ögonfransar per år.

Övrigt:

Peruker förskrivs med ett bidrag. Maxbidraget är beslutad för syntetperuk, syntettoupée och äkta hårperuk/-toupée. Bidraget indexuppräknas varje år.
Om dyrare peruk väljs bekostas överstigande belopp av brukaren.
Vid första utprovningstillfället ersätts utprovnings- och inklippningsavgiften av regionen.
För barn och ungdom tom 19 år betalas alltid utprovnings- och inklippningsavgiften av regionen.
Utprovning av förstagångsperuk/toupée får utföras på sjukvårdsinrättning om den sjukvårdande behandlingen kräver detta.

Vid förnyad utprovning betalar patienten utprovnings- och inklippningsavgiften direkt till frisören.

Om förändring av tillståndet inträffat sedan senaste bedömningen, kontaktas läkaren vid respektive behandlande klinik för samråd om förnyad förskrivning.


 

 

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Görs av behandlande läkare som skriver remiss till Hjälpmedelservice. På remissen anges vilken frisör som patienten önskar anlita. Hjälpmedelsservice skickar en beställning av peruk till den av patienten valda frisören samt meddelar patienten via brev att beställningen är gjord.

Om patienten inte vet vilken frisör han/hon önskar gå till, skickas remissen ändå in till Hjälpmedelsservice- brev skickas då till patienten från Hjälpmedelsservice med förfrågan om frisörval.

Patienten kontaktar sedan själv frisören för att boka tid för utprovning och meddelar Hjälpmedelsservice sitt val av frisör.

I första hand förskrivs peruk av syntetfiber. Endast då starka medicinska skäl förekommer beviljas bidrag för peruk av naturfiber (äkta hår).

Utprovning:

Regionen står för ett bidragsbelopp/peruk samt hela utprovningskostnaden vid första perukutprovningen. Om kostnaden för peruken överstiger bidragsbeloppet betalar patienten själv mellanskillnaden. Regionens bidrag betalas direkt till frisören. Bidragsbeloppet dras av från den summa som patienten betalar för sin peruk.

Vid behov av ny peruk, då remiss finns registrerad sedan tidigare hos Hjälpmedelsservice, räcker det att patienten tar kontakt med Hjälpmedelsservice för att få en beställning skickad till frisören.

Bidrag

Bidraget för syntetperuk är 1 485 kr + moms.
Bidraget för syntettoupée är 3 578 kr + moms.
Bidrag beviljas för högst fyra syntetperuker per år.
Bidrag för äkta hårperuk är 6085 kr + moms.
Bidrag beviljas för högst en äkta hårperuk/-toupé per år.
Bidrag för ögonfransar är 42 kr + moms

Region Värmland har inte avtal med någon frisör, utan den som får peruk/toupée/ögonfransar förskrivet av leg. läkare får nyttja valfri frisör som

  • har F-skattsedel
  • har frisörutbildning med gesällbrev
  • är återförsäljare av peruker som är tvättbara

Övrigt:

Kort information om peruker samt remissblankett finns under rubriken Blanketter på Hjälpmedelsservice hemsida.