18 30 15 Portabla ramper

Nivå:

2b och 4a
1 (endast för att få in eldriven rullstol i bil)

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast
Hjälpmedelskonsulent (endast för att få in eldriven rullstol i bil)

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som förflyttar sig med rullstol.

Kriterier:

  1. Omgivningsfaktorer utanför och/eller i bostaden är så hindrande att personen inte kan förflytta sig med rullstol självständigt eller med annan person.
  2. Ofta återkommande behov av att medföra ramp på annan plats än den egna bostaden. Behovet ska finnas minst 1 g/vecka.
  3. Ofta återkommande behov av att medföra eldriven rullstol i bil. Behovet ska vara regelbundet varje vecka under den snöfria delen av året.

Mål med hjälpmedlet:

  1. Möjliggöra ökad tillgänglighet så att förflyttning med rullstol kan ske självständigt eller med hjälp av annan person.
  2. Möjliggöra självständighet/delaktighet i dagliga livets aktiviteter utanför bostaden.
  3. Möjliggöra att få in eldriven rullstol i bil.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Behovet i bostaden är oftast tillfälligt eller då behovet inte kan tillgodoses med bostadsanpassning.
Endast portabla ramper kan förskrivas.
Åtgärder som faller under bostadsanpassning och bilanpassning omfattas inte.

För kortvarigt behov (under 4 månader), då hälso- och sjukvårdens kompetens inte krävs, finns möjlighet att hyra enligt fastställd taxa.


Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Ramp kan förskrivas vid tillfälligt behov av ramp till den egna bostaden. Vid permanent behov av ramp kan bostadsanpassningsbidrag sökas.

Ska brukaren köra självständigt uppför en ramp kan det endast ske om trappen har ett eller högst två trappsteg. Får brukaren hjälp kan det vara fler trappsteg.

Om rampen används vid flera trappsteg rekommendera den som kör rullstolen att köra baklänges nedför.

Utprovning:

Då rampen används, rekommenderas den som kör rullstolen, att köra rullstolen baklänges nedför rampen.

Övrigt:

Viktigt att följa tillverkarens rekommendationer så att inte lutningen vid användning av portabel ramp blir för kraftig.