18 30 15 Portabla ramper Tröskelramp/tröskelkil

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som förflyttar sig med hjälpmedel inomhus.

Kriterier:

Nivåskillnad i bostaden som är så hindrande att personen inte kan förflytta sig med hjälpmedel på ett säkert sätt.

Mål med hjälpmedlet:

  1. Möjliggöra ökad tillgänglighet så att förflyttning med hjälpmedel kan ske självständigt eller med hjälp av annan person.
  2. Möjliggöra självständighet/delaktighet i dagliga livets aktiviteter inom bostaden.


Förskrivning av flera:

Ja

Övrigt:

 


 Råd i förskrivningsprocessen

I första hand är en tröskelramp/tröskelkil en tillfällig snabb lösning i väntan på bostadsanpassning eller där bostadsanpassning inte är möjlig.

Bedöm om fallrisk föreligger.

Tänk på att tejpen behöver bytas ut om behovet är över en längre tid.

Tänk på att det är olika lätt att köra över olika material.

Tänk på att lutningen på tröskelkilen inte ska vara för brant.

För utomhusbruk ska endast portabla ramper användas.