Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Läkemedel / Asylsökande och flyktingar

Läkemedel till asylsökande och flyktingar

Här kan du läsa mer om tillgång och kostnad för läkemedel till asylsökande och flyktingar.

Läkemedel till asylsökande

Information om läkemedel till asylsökande finns på Migrationsverkets webbsida. 

Läkemedel för asylsökande (migrationsverket.se)

Läkemedel till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (papperslösa)

Förskrivningsrätt

Hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Gäller för produkter

Subventionen gäller endast läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Uppgifter på recept

  • Alla recept ska vara märkta med texten ”UTill – Värmland”
  • För e-recept anges detta i fältet för meddelande till apoteket alt i doseringsfältet.
  • För pappersrecept skriv detta i doseringsrutan.
  • Förskrivarkod och arbetsplatskod ska alltid finnas på receptet.
  • Receptet ska förses med ett reservnummer. E-recept med reservnummer kan skickas elektroniskt om receptet adresseras till specifikt apotek.

Hantering

  • Patienten ska betala högst 50 kr vid varje expeditionstillfälle för läkemedel inom läkemedelsförmånerna, utskrivit vid samma tillfälle av samma förskrivare och för högst 3 månaders behandling. Resterande belopp ska faktureras Region Värmland.
  • Särskilda läkemedel ska förskrivas med ett uttag.
  • Smittskyddsläkemedel är helt kostnadsfria för patienten, hela kostnaden faktureras Region Värmland.

Uppgifter på fakturan

(separat öppenvårdskundnummer UTill Värmland ska användas) 

  • Produktspecifik information och kostnad
  • Arbetsplatskod och förskrivarens namn

Fakturaadress

Region Värmland
Ref: Beställar-id 9040101
Box 5081
650 05 Karlstad

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats