Till startsidan
Start / Vård och behandling / Läkemedel / Asylsökande och flyktingar

Läkemedel till asylsökande och flyktingar

Läkemedel till asylsökande

Information om läkemedel till asylsökande finns på Migrationsverkets webbsida. 

Läkemedel för asylsökande (migrationsverket.se)

Läkemedel till ersoner som vistas i Sverige utan tillstånd (papperslösa)

Förskrivningsrätt

Hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Gäller för produkter

Subventionen gäller endast läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Uppgifter på recept

  • Alla recept ska vara märkta med texten ”UTill – Värmland”
  • För e-recept anges detta i fältet för meddelande till apoteket alt i doseringsfältet.
  • För pappersrecept skriv detta i doseringsrutan.
  • Förskrivarkod och arbetsplatskod ska alltid finnas på receptet.
  • Receptet ska förses med ett reservnummer. E-recept med reservnummer kan skickas elektroniskt om receptet adresseras till specifikt apotek.

Hantering

  • Patienten ska betala högst 50 kr vid varje expeditionstillfälle för läkemedel inom läkemedelsförmånerna, utskrivit vid samma tillfälle av samma förskrivare och för högst 3 månaders behandling. Resterande belopp ska faktureras Region Värmland.
  • Särskilda läkemedel ska förskrivas med ett uttag.
  • Smittskyddsläkemedel är helt kostnadsfria för patienten, hela kostnaden faktureras Region Värmland.

Uppgifter på fakturan

(separat öppenvårdskundnummer UTill Värmland ska användas) 

  • Produktspecifik information och kostnad
  • Arbetsplatskod och förskrivarens namn

Fakturaadress

Region Värmland
Ref: Beställar-id 9040101
Box 5081
650 05 Karlstad

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats