Till startsidan

Marianne arbetar som jämställdhetsstrateg

– Det handlar om att alla som bor lever och verkar i Värmland ska trivas, säger Marianne Nilsson, jämställdhetsstrateg på avdelningen för regional tillväxt.

Håller ett föredrag.

Jämställdhet är en stor och viktig fråga inom regional tillväxt och utveckling. Själva begreppet "regional utveckling" handlar om insatser som syftar till att utveckla och stärka Värmland och i det sammanhanget är jämställdhet en förutsättning för en god utveckling, menar Marianne Nilsson.

– För att vi ska kunna bo och leva i Värmland krävs att till exempel företag, vård, förskolor, skolor, arbetsplatser, kulturutbud och föreningsliv finns och fungerar. Men det räcker inte, vi måste trivas på de olika platserna också. För att vi ska trivas och må bra måste platserna vara jämställda, först då ger vi alla i Värmland optimala förutsättningar för att bo, leva och trivas, säger hon.

I dagens Värmland har män lägre utbildningsnivå än kvinnor, tar ut färre föräldralediga dagar och bland unga män är självmord den vanligaste dödsorsaken. På ledningsnivå arbetar färre kvinnor än män som vd eller sitter i större styrelser. Den nationella statistiken ser likadan ut, men de värmländska siffrorna är något sämre än genomsnittet.

Vad gör du för att förbättra bilden?

– Tillsammans med mina kollegor arbetar jag med att förändra attityder, normer och värderingar genom att initiera, leda och uppmuntra. Ett exempel på vårt arbete är handboken Schyst! som är tänkt att fungera som en inspirationskälla till jämlik kommunikation. Om vi kommunicerar på ett jämlikt sätt känner sig fler inkluderade och vill delta i olika sammanhang, vilket på sikt också leder till att normer förändras.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

– Mina dagar ser väldigt olika ut. En dag kan innebära att jag föreläser eller arrangerar konferens. Jag arbetar även med ett regeringsuppdrag kring jämställd regional tillväxt. Jag arbetar mycket med olika kommunikationsinsatser och åker till Stockholm, där jag träffar Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Regioner. Jag träffar många människor, helt enkelt.

Vad tror du att Region Värmland kan göra för värmländska jämställdhetsarbetet?

– Förhoppningsvis kan vi i och med att vi tillsammans bildade Region Värmland ta ett större samlat grepp. Kommunalförbundet Region Värmland har tidigare mest arbetat med de jämställdhetspolitiska målen om makt och inflytande och ekonomisk jämställdhet medan landstinget jobbat med jämställd hälsa och sjukvård och mäns våld mot kvinnor och psykisk ohälsa. Nu kan vi se hela människan på något vis. Varje människa är bärare av massa normer och värderingar och vi rör oss mellan många olika platser: vi är patient, konsument, driver företag, har relationer, sitter i skolbänken... Gör vi insatser på ett ställe gör det avtryck på ett annat.
– Tillsammans i en organisation kan ge oss själva möjlighet att se hela människan.

Välkommen att kontakta oss

Region Värmland skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt i regionen. Vi arbetar bland annat med strategisk utveckling inom:

  • Näringsliv
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Forskning och innovation
  • Strategisk utveckling inom internationella relationer (med fokus på EU och Norge)
  • Infrastruktur
  • Bioekonomi, klimat och energi
  • Jämställdhet

Vill du veta mer om hur det är att arbeta med regional utveckling hos oss? Kontakta HR-konsult Anna Lindell på anna.lindell@regionvarmland.se.

Eller sök våra lediga tjänster.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?