Alkohol- och drogregler

Molkoms folkhögskola är en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Studerande och personal har ett gemensamt ansvar för att alla som kommer till skolan ska kunna bo och studera i en så bra miljö som möjligt.

En god arbetsmiljö skall enligt Arbetsmiljölagen vara fri från droger och alkohol. Alkohol får inte förvaras eller nyttjas i skolans gemensamma utrymmen.

Innehav av narkotika eller andra kemiska preparat med liknande verkan är i lag förbjudet. Anmälningsplikt till polismyndighet föreligger vid misstanke om narkotikabrott.

Vid misstanke om att det finns olagliga narkotikaklassade preparat på skolan eller vid misstanke om påverkan, har skolan rätt att kräva oanmälda drog- och alkoholtester. Brott mot skolans drog- och alkoholpolicy leder till åtgärder enligt handlingsplan. Vid brott mot Molkoms folkhögskolas drog- och alkoholpolicy skall rektor informeras och fattar beslut om eventuell avstängning av deltagare.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?