Start / Molkom / Om skolan / Studeranderätt - Regler och villkor / Avstängning och avskiljning

Avstängning och avskiljning

Det finns tre disciplinära åtgärder vid Molkoms folkhögskola: varning, avstängning och avskiljande.

En varning kan utdelas om du som studerande bryter mot skolans alkoholförbud, uppvisar ett beteende som bryter mot skolans värdegrund, har en ogiltig frånvaro som har hög omfattning under längre tid eller på annat sätt bryter mot skolans regler.

Avstängning sker under viss tid medan avskiljande är definitiv. Det är rektor eller vikarierande rektor som har rätt att besluta om och utdela dessa.

Beslut om avstängning kan ske om du som studerande uppträder på ett våldsamt eller hotfullt sätt mot personal eller andra studerande, uppträder kraftigt berusad eller misstänks för narkotikamissbruk. Beslut om avstängning kan även ske om du, trots en utdelad varning, fortsätter ditt beteende.

Beslut om avskiljande tas om de tidigare disciplinära åtgärderna ej lett till någon förändring av det beteende som ligger till grund för dem. Till grund för avskiljande kan även ligga kriminella handlingar utförda under tiden du är studerande på skolan.

Avskiljning från skolan kan överklagas till skolans styrelse, Kultur och bildningsnämnden i Region Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?