Start / Molkom / Om skolan / Studeranderätt - Regler och villkor / Tillgänglighet för alla

Tillgänglighet för alla

En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för individens lärande. Pedagogiskt arbetssätt, anpassade läromedel och kompensatoriska verktyg i lärprocessen är avgörande för kursdeltagarens delaktighet i undervisningen. Tillgänglighet och utformning av den fysiska miljön är även viktig för deltagarens möjlighet att nå målen med utbildningen.

Molkoms folkhögskola är en gammal skola med lokaler som endast till viss del är handikappanpassade. Skollokalerna är delvis tillgängliga för rullstolsburna, men i dagsläget kan vi tyvärr inte erbjuda något internatboende.

Skolan (i Molkom)

Handikappramp in till expedition och matsal där även handikapptoalett finns.
Hiss finns i nya skoldelen där kan du förflytta sig mellan lektionssalar i plan 1 och lektionssalar i källare. Där finns även en handikapptoalett.

Hörselslingor finns i gymnastiksal, samlingssal och matsal

Skolan (i Karlstad)

Skolan i Karlstad är belägen på våning två, hiss finns i byggnaden, och handikapptoalett finns.

Skolan (i Filipstad)

Skolan i Filipstad ligger på andra våningen, hiss finns. Handikapptoalett saknas.

Studerande som upplever någon form av funktionshinder behöver meddela detta för skolan innan eller under den tid då studierna bedrivs. Skolan gör då tillsammans med den studerande en kartläggning som omfattar behov av pedagogiskt stöd och behov av anpassningar och stöd i övrigt som rör studiesituationen och vistelsen på skolan. De överenskomna insatserna dokumenteras och följs upp.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?