Avdelningen för kulturutveckling

Kultur som kraft till ett hållbart Värmland – för människan, platsen och konsten. Det är avdelningens mål (2021-2024) för att bidra till Region Värmlands vision Livskvalitet i världsklass

Människan skapar, möts och växer genom kultur. Platsen formas av kultur. Konsten är dynamisk, utmanande och obunden. Det är avdelningens prioriterade insatsområden. 

Människan i fokus

För att nå målet att människan skapar, möts och växer genom kultur ska avdelningen bidra till att

 • Stärka barns och ungas rätt till kultur
 • Öka läs- och språkförståelse och förmåga att uttrycka sig även genom andra/övriga uttryck
 • Stärka digital delaktighet och medie- och informationskunnighet
 • Öka jämlik tillgång till kultur oavsett förutsättningar

Platsen i fokus

För att nå målet att platsen formas av kultur ska avdelningen bidra till att

 • Öka förståelse för och delaktighet i lokalsamhället
 • Ingå i bred och strukturerad samverkan med kommuner, föreningar, näringsliv, samt lokala och regionala aktörer
 • Stärka arrangörskapet samt fysiska och digitala mötesplatser
 • Öka den konstnärliga getstalningen i (det) offentliga rummet

Konsten i fokus

För att nå målet att konsten är dynamisk, utmanande och obunden ska avdelningen bidra till att

 • Öka kvalitet och konstnärlig förnyelse inom våra spetsområden
 • Utveckla immateriella kulturarv
 • Trygga kulturens egenvärde och armlängds avstånd
 • Stärka förutsättningar för kulturskapare