Diarium och arkiv

I diariet finns bland annat protokoll och minnesanteckningar från regionfullmäktige, regionstyrelsen samt våra olika nämnder, utskott och beredningar.

Arkivmappar

 

Diarium

Om du vill ta del av handlingar är du välkommen att ringa eller besöka oss. Region Värmlands diarium finns i Regionens hus, Rosenborgsgatan 50, 651 82 Karlstad.

Öppettider: måndag-torsdag klockan 8:00-16:00 och fredag klockan 08:00-15:30.

Telefon: 054-61 43 25
054-61 42 08

Fax: 054-151966

Epost: diariet@regionvarmland.se