Till startsidan

Jobba med oss på område vårdkvalitet

Område vårdkvalitet stödjer vården både operativt och strategiskt.

Organisation

Inom område vårdkvalitet så finns följande verksamheter:

  • Centrum för klinisk forskning och utbildning
  • Kliniskt träningscentrum
  • Kunskapsstyrnings- och patientsäkerhetsenheten
  • Läkemedelscentrum
  • Läkemedelskommittén
  • Sjukhusbiblioteken

Uppdrag

Områdets uppdrag är att stödja vårdens verksamheter både strategiskt och operativt. Område vårdkvalitet bidrar med expertstöd och ledning i frågor som rör läkemedel, patientsäkerhet, klinisk forskning, utbildning, processbaserat utvecklingsarbete samt teoretiskt och praktiskt kunskapsstöd. Det görs i nära samarbete med vårdens verksamheter och stödfunktioner samt i samverkan med externa aktörer för att uppnå målet Bästa vårdkvalitet.

Område vårdkvalitet erbjuder stöd i en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelshantering i hela vårdkedjan samt utbildning, handledning, dialoger och uppföljning inom olika kvalitets- och patientsäkerhetsområden. Områdets enheter ger också stöd till och stimulerar klinisk forskning, forskarutbildning och klinisk verksamhetsförlagd utbildning samt till implementering av ett evidensbaserat aktivt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, där utvecklings- och förbättringsarbeten är centrala delar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?