Till startsidan

Jobba med oss på regional tillväxt

Vi är ett fyrtiotal engagerade och kompetenta medarbetare som strävar mot samma mål. Vi skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt i Värmland.

Medarbetare tittar fram bakom en datorskärm.

När det kommer till det regionala tillväxtarbetet har vi många olika uppdrag att förvalta. Vi arbetar för ett livskraftigt näringsliv med fler och starkare företag, för att utveckla länets spjutspetsar – som skoglig bioekonomi – och för bättre infrastruktur. Innovation och forskning är andra viktiga områden precis som kompetensförsörjning. Jämställdhet är ett centralt perspektiv, som förutom en grundläggande rättighet också en av de viktigaste drivkrafterna för länets utvecklings- och innovationsförmåga.

I stora drag går vårt arbete ut på att driva strategiska satsningar inom våra områden. Vi samordnar även organisationens internationella arbete. Sedan några år tillbaka har vi etablerat Region Värmland European Office i Bryssel som ger oss ökade möjligheter till snabb och tidig information. Och bättre förutsättningar att kunna påverka beslut.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?