Till startsidan

Lärorikt och utmanande år som PTP

På enheten för stressrelaterad ohälsa tar man emot patienter med stressrelaterad ohälsa. Där arbetar Lina Axelsson, legitimerad psykolog, hon är född och uppvuxen i Hagfors men nu bosatt i Karlstad.

Porträtt sitter vid skulpturer.

Bakom Lina skymtar stadsdelen Klara där Lina bor, det tar fem minuter att promenera till jobbet mitt i centrala Karlstad eller till tåget som tar henne till Arvika.

Intresset för hur människor fungerar, det vill säga varför vi beter oss, tänker och känner som vi gör, gjorde att hon bestämde sig för att läsa till psykolog. Lina studerade vid Örebro universitet och gjorde under sin utbildning sin praktik hos oss på Region Värmland. När det var dags för PTP-året var det därför naturligt att åter söka sig till Värmland och Karlstad.

– Jag befann mig i Sri Lanka för att skriva uppsats och gjorde intervjun via Skype, säger Lina Axelsson. Det var en lite annorlunda situation men jag är tacksam över att jag fick chansen att genomföra intervjun även om jag inte var på plats rent fysiskt.

Lärorikt och utmanande PTP-år

För att få sin legitimation som psykolog måste man, efter sin femåriga psykologutbildning, genomföra ett års praktiskt tjänstgöring som psykolog, PTP.

– Under mitt PTP-år hade jag uppdrag på Enheten för stressrelaterad ohälsa i Karlstad och Torsby. Men jag hade även tid avsatt till att delta i PTP-programmet där alla PTP:are i regionen träffas och gör olika studiebesök och går på föreläsningar och seminarier. Jag hade även handledning en gång i veckan. Dessutom hade jag tur att få vara med och göra neuropsykologiska utredningar med en erfaren specialistkollega men också självständigt under handledning.

– Jag lärde mig otroligt mycket under mitt PTP-år tack vare alla olika moment som jag fick prova på. Men jag ställdes även inför en hel del utmaningar. Bara att börja heltidsarbeta och bedriva självständigt psykologarbete efter fem år i skolbänken är en jättestor prövning.

Fick fortsätta efter PTP-året

Lina trivdes med att arbeta som psykolog. Hon fastnade för patientgruppen och uppskattade teamarbetet där både det medicinska, kroppsliga och psykologiska perspektivet lyftes fram. Inte minst trivdes hon med sina kollegor. Så när Lina, efter avklarad PTP, fick chansen att fortsätta med nästan samma uppdrag tog hon den.

– På Enheten för stressrelaterad ohälsa arbetar vi i multidisciplinära team med psykolog, psykiater, fysioterapeut och vårdadministratör, berättar Lina. Vi har även en smärtläkare som är en värdefull resurs. Vid konferenser med hela teamet diskuteras varje patient och beslut om insatser tas tillsammans utifrån ett helhetsperspektiv.

Nya människor och nya berättelser

Hur dagarna ser ut varierar. Lina är på mottagningen i Arvika två dagar i veckan och resten av tiden på mottagningen i Karlstad. En gång i veckan per mottagning leder Lina, tillsammans med en psykologkollega, gruppsamtal tillsammans med åtta patienter. Andra dagar fylls av teamkonferenser, individuella patientbesök, både bedömningssamtal och uppföljande psykologsamtal, samt avstämningsmöten. Dagarna innehåller också en del administration och journalföring. Viss tid går även till att förbereda sig inför de olika momenten samt till att hålla sig a jour med nya forskningsrön. Lina vill rekommendera yrket.

– Det är ett roligt och spännande arbete. Varje dag möter jag människor med sina berättelser. Men det ställer också höga krav på mig som lyssnar, att på ett empatiskt och lyhört sätt försöka möta människor där de befinner sig just nu. Utifrån det kan jag förhoppningsvis skapa mig en uppfattning om vad jag som psykolog kan bidra med för att skapa en så gynnsam rehabiliteringsprocess som möjligt.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?