Till startsidan

Sanna och Max arbetar som farmaceuter

”En central roll i vårdens arbete kring läkemedelsfrågor.” Så beskriver farmaceuterna Sanna Uppström och Max Wirén sitt yrke. De är kollegor på läkemedelscentrum på Centralsjukhuset i Karlstad men jobbar med helt olika arbetsuppgifter.

Farmaceuter i ett förråd.

Max Wirén är en av få manliga farmaceuter i branschen och ser gärna att de blir fler. Han ansvarar för analys av läkemedelsstatistik och har påbörjat arbetet som klinisk farmaceut:
– Jag har jobbat som apotekare inom regionen i snart tio år och sett hur mycket verksamheten utvecklats under den tiden. Det är roligt att kunna få nya områden att arbeta med även när man jobbat så många år som jag har. Det är ett väldigt brett arbete och det syns tydligt att läkemedel påverkar nästan alla vårdens delar. Det är också roligt att arbeta inom ett område där det har hänt så mycket genom åren och fortfarande händer. Att det är ett flexibelt arbete förenklar också min vardag som familjepappa med småbarn.

Farmaceuter i ett förråd.

Sanna Uppström arbetade på apotek innan hon sökte sig till Region Värmland:
– För fyra år sedan bytte jag från traditionellt öppenvårdsapotek till regionen och det ångrar jag inte. Jag är receptarie och arbetar med att säkerställa att vården alltid har läkemedel utifrån behov samt med beredning av läkemedel. Vi bereder bland annat cytostatika till både vuxna och barn och gör beredningar som smärtkassetter och antibiotikapumpar. Vi arbetar också med förfyllda sprutor för att avlasta sjuksköterskorna ute i vården. Ibland uppstår restsituationer av läkemedel som gör att man måste hitta ersättningsvaror och då får jag använda min farmaceutiska kompetens. Yrkesrollen inom regionen utvecklas ständigt och jag känner att jag får möjlighet att använda den fulla kompetensen jag har.

Farmaceut samlingsnamn för apotekare och receptarie

Farmaceut är samlingsnamnet för apotekare och receptarie. Det är legitimerade yrken där utbildningarna är på fem respektive tre år på universitet. Det går också att vidareutbilda sig, exempelvis inom läkemedelsberedning och klinisk farmaci. Farmaceuten arbetar lösningsorienterat och bidrar med sin spetskompetens för att kunna bistå vårdverksamheten på bästa sätt.

I sitt yrke bidrar farmaceuten till en effektiv och säker läkemedelshantering i hela vårdkedjan. Det innebär bland annat att säkerställa att vården har rätt läkemedel i rätt mängd på vårdinrättningarna, att patienten har en korrekt läkemedelslista och förstår varför och hur hen ska ta sina läkemedel samt att läkaren får ordinationsstöd direkt i förskrivningsögonblicket.

Läkemedelsområdet är under ständig utveckling

Idag arbetar farmaceuter bland annat med klinisk farmaci, IT och läkemedel, beredning av läkemedel, läkemedelsförsörjning, upphandling av läkemedel, läkemedelsstatistik samt medverkar i läkemedelskommittén och dess terapigrupper.

Läkemedelsområdet utvecklas ständigt med nya läkemedel och tekniker som till exempel genmodifierade beredningar vilket gör att farmaceuterna inom Region Värmland behöver delta i åtskilliga utvecklingsarbeten. Ordnat införande av nya läkemedel är också ett nationellt arbete som även kräver lokal implementering. Farmaceut är ett mycket viktigt yrke inom regionens hälso- och sjukvård och möjligheterna till ett meningsfullt och intressant arbete är stora

Välkommen att kontakta oss

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som farmaceut hos oss? Kontakta verksamheten via lakemedelscentrum@regionvarmland.se.

Eller sök våra lediga tjänster.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?