Till startsidan

Ulrika och Nils arbetar i mobilt akutteam

Ett av Region Värmlands mobila team som kan ge vård i hemmet utgår från akutmottagningen i Karlstad. Där jobbar specialistläkare Ulrika och sjuksköterska Nils.

Kvinnlig läkare och manlig sjuksköterska står vid mobil akutbil och ler mot kameran.

Ulrika och Nils på uppdrag med mobila teamets akutbil.

– Vi jobbar med väldigt sköra patienter och den sista tiden i livet ska vara så bra den kan vara. För många är det ångestladdat att ligga på sjukhus och genom att arbeta så här kan vi följa patienterna dagligen utan att de behöver läggas in, säger specialistläkare Ulrika Svensson.

Det mobila akutteamet innebär att en bil, bemannad med läkare och sjuksköterska, kan åka ut och bedöma patienter i hemmet. I snitt får fem personer per dag besök och målgruppen är främst äldre och multisjuka invånare. De flesta behandlas hemma och de som behöver sjukhusvård förbereds hemma och en vårdplats finns sedan redo när de kommer till sjukhuset. Akutbilen bemannas måndag till fredag mellan klockan 8 och 16 och för tillfället roterar fyra läkare och fyra sjuksköterskor.

Stor skillnad för de som får hjälp

Ulrika Svensson deltog i utformningen av uppdraget och med erfarenhet av mobil akutvård i Malmö ser hon stora möjligheter att jobba på liknande sätt i Värmland.

– Det är lyxigt att forma en ny verksamhet tillsammans med ambulansen, säger hon. Många av våra patienter mår inte bra av att ligga och vänta på akuten. Via den mobila akutbilen kan vi i stället erbjuda ett hembesök dagen efter och de slipper åka in.

Kvinnlig läkare pratar i mobiltelefon på väg till patient.

Ulrika tycker att jobba i mobilt aktuteam känns meningsfullt och får positiv respons tillbaka.

Journalist som blev läkare

Ulrika bestämde sig sent i livet för att bli läkare. Hon jobbade som journalist och startade resan mot läkaryrket vid 35 års ålder med att läsa in gymnasiet på Komvux.

– Jag ville bli läkare eftersom jag tyckte att det verkade vara ett meningsfullt och spännande arbete där man aldrig blir fullärd.

Efter examen arbetade hon inom primärvården i Dalarna, på internmedicin i Oskarshamn och slutligen på SUS Malmö där hon gjorde större delen av sin ST-tjänstgöring. Uppvuxen i Torsby och med familjen utanför Arvika ville hon åter ha sin bas i Värmland och flyttade tillbaka.

– Jag fick anställning på medicinkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad 2019 och ångrar inte en sekund att jag lämnade Malmö även om jag trivdes väldigt bra där. Det kändes som att komma hem! Att jobba i mobilt akutteam känns meningsfullt eftersom vi dagligen får så positiv respons från både patienterna själva och från anhöriga men även från kollegor och mottagningar på sjukhuset. Fler patienter kan få den hjälp de behöver, vilket avlastar både sjukhusen och vårdcentralerna. Ju mer vi är ute och ju fler vi möter, desto mer inser vi att det är så här vi måste arbeta för att räcka till i framtiden.

Kretivt måleri med usla försäljningsresultat

– När jag är ledig målar jag mycket och har haft två utställningar med katastrofala försäljningsresultat eftersom mina tavlor är inspirerade av skräckfilmer, främst Motorsågsmassakern. Sådant vill folk inte ha på väggarna, men de verkar iallafall tycka att det är skoj att titta på, säger hon och skrattar.

Manlig sjuksköterska tittar och ler mot kameran samtidigt som han plockar ur från bilen.

Nils har arbetat som sjuksköterska inom ambulansen i 25 år. Han tycker arbetssättet är spännande, utvecklande och lärorikt.

Spännande och utvecklande sätt att arbeta

Nils Fogelqvist är också en del av det mobila akutteamet och har arbetat som sjuksköterska inom ambulansen i 25 år. Han tycker arbetssättet är spännande, utvecklande och lärorikt.

– Patientperspektivet är det viktigaste, säger han. Ofta handlar det om kroniskt sjuka som vi besöker och de upplever det som otroligt positivt att få behandling hemma. Kvaliteten ökar enormt för de vi är till för och det märks att det vi gör är uppskattat. Det är ett kvitto på att vi gör skillnad!

Att Nils började arbeta inom vården var naturligt då både hans mamma och flera män i släkten var sjuksköterskor.

– Jag började med sommarjobb på sjukhem och hade också inriktningen sjuktransport när jag gjorde värnplikt. Då hade jag praktik på ambulansen. Under åren har jag provat andra jobb men alltid gått tillbaka till sjukvården då det ger mig en bra känsla att kunna hjälpa andra, säger han.

I Värmland av en slump

Nils har arbetat som undersköterska på sjukhuset i Skövde, flyttade till Göteborg för att läsa till sjuksköterska och efter tre lärorika år på hjärtintensiven på Sahlgrenska sjukhuset vidareutbildade han sig till narkossjuksköterska.

– När jag var färdig fanns det ett överflöd av narkossköterskor i Göteborg men jag lyckades få ett vikariat på narkosen i Karlstad och flyttade hit.

Och i dag är han inne på sitt 27 år inom Region Värmland: först på narkosen i Karlstad och i Torsby, därefter 17 år på ambulansen i Filipstad och nu är han på sitt åttonde år på ambulansen Karlstad.

Vad är det som lockar med yrket?

– Jag har en spännande mix av arbete i det mobila akutteamet, bedömningsbilen på ambulansen och sedvanligt ambulansarbete. Efter många år på ambulansen ger arbetet i det mobila akutteamet en ny dimension då vi kan behandla patienter i hemmet som jag tidigare behövt köra till sjukhuset, säger Nils.

På fritiden är familjen i fokus och att försöka träna regelbundet.

– Träningen gör att jag mår bra men är också ett måste för att kunna hålla i jobbet som ju har sina fysiska utmaningar ibland, avslutar Nils.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?