Till startsidan
Start / Kultur / Konst i regionens lokaler / Om Konstenheten

Om Konstenheten

Konstenheten förvaltar, vårdar och utvecklar Region Värmlands konstsamling. Vi arbetar med den konstnärliga gestaltningen och miljön i det offentliga rummet. Konstenheten är en del av Regionfastigheter.

Två barn framför konstnären Henric Westlunds verk I ett hus vid skogens slut. 

I ett hus vid skogens slut, konstnär © Henric Westlund/BUS (2016). Verket är placerat på nya operationshuset i Karlstad.

© Robert Johansson/BUS (2016), Stratum II, placerad i Operationscentrum, Operationsmottagningen. Foto: Robert Johansson

De allra flesta invånarna i Värmland besöker åtminstone någon gång under sitt liv regionens lokaler. Konsten skapar spänning, innehåll och utrymme för reflektion samt speglar livet innanför och utanför vårdens väggar.

Konsten gestaltar regionens lokaler

Med inköp av framförallt svensk samtidskonst och genom uppdrag till professionella konstnärer arbetar vi över hela länet med att gestalta miljöer i sjukhus, vårdcentraler och inom folktandvården. Tanken är även att genom inköp gynna länets konstliv samt att länsbor ska få ta del av den samtida konsten.

Konsten utmanar våra föreställningar och belyser samhällsutvecklingen. På så sätt kan den offentliga konsten också locka till kreativitet och nya idéer i de miljöer där den placeras och både bidra med identitet och inspiration i samhällslivet.

Konst i vårdmiljö

Konsten bidrar till att miljön blir positiv, stimulerande och också mänsklig för besökare, vårdtagare och personal. Konsten kan förstärka och förtydliga en miljö – och/eller bilden av Region Värmland. Den kan skapa betydelsefulla möten och vara orienteringspunkter i sjukhus och andra stora lokaler. Konsten kan samverka med arkitektur, inredning och design eller existera helt för sig själv.

Kultur och hälsa

Region Värmland jobbar också med ett övergripande projekt inom kultur och hälsa, där konstenheten deltar.

Upphovsrätt

Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren.

Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webbsida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.

Konstverk av upphovsmän som företräds av BUS återges på denna hemsida med tillstånd av BUS, www.bus.se Vid önskan att nyttja verket ska BUS kontaktas, telefon 08-545 533 80, fax 05-54553398 eller e-post bus@bus.se.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?