Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Film / Distribution och visning

Distribution och visning

Alla som bor och verkar i Värmland ska ha möjlighet att under hela livet möta, uppleva och skapa kultur, oavsett var vi bor eller vilka individuella förutsättningar vi har. Därför stöttar vi filmare, biografer, filmklubbar, filmfestivaler, kommuner samt övriga företag, föreningar och organisationer inom visningsområdet.

För filmare handlar det om stöd med att jobba fram en distributionsplan så tidigt som möjligt i sin filmprocess. Vilken publik har du tänkt för din film? Vart ska den visas? Vi finns som bollplank och stöd genom planering till filmpremiär. Vi går igenom visningsplattformar, möjlig biografdistribution och festivalvägar. Samproduktioner har förtur till genomförande av premiärvisningar på exempelvis biograf, men alla filmare är välkomna att diskutera visning av sin film. Kortfilm under 15 minuter är alltid välkommen till Filmörnen.

Filmörnen

Filmörnen är Värmlands kortfilmfestival och Sveriges äldsta regionala filmfestival. Den startades av Värmlands Filmförbund (www.varmlandsfilmforbund.se) 1978 och har sedan dess varit en arena för värmländska filmare och deras filmer. Filmarnas chans att uppleva sin film på bioduk med engagerad publik. Filmörnen är indelad i olika åldersklasser:

Läs mer och anmäl din film på Filmörnens webbsida www.filmornen.nu

Värmlands biografnät

Nästan samtliga biografer i Värmland samlas idag i den ideella föreningen Värmlands Biografnätverk (www.varmland.bio). Föreningen har årligt verksamhetsstöd av Region Värmland och det innebär flera samarbeten regionalt. Men varje enskild biograf är välkommen att höra av sig för stöd med ansökningar för upprustning, utveckling av den egna verksamheten, genomförandet av visningsprojekt eller test av nya visningsformer/teman. Allt för att skapa hållbara samlingslokaler för varje kommuns invånare.

Sju av Värmlands biografer är också med i det nationella nätverket Barnbiograferna (www.barnbiograferna.com). Barnbiograferna vill hylla och lyfta barnpubliken, bredda filmutbudet och skapa en ökad delaktighet för barn och unga på biograf. Nätverket drivs av Riksföreningen Biograferna och Filmregionerna (där Region Värmland ingår).

Visningsteknik

För dig som visningsarrangör finns vår kompletta visningsteknik med projektor, duk, 5.1 ljud, ljud- och elkablage. Utrustningen är kostnadsfri att låna och mer information finns här.

Skolbio

För barnen kan skolbio innebära ett första besök på den lokala biografen. En gemensam filmupplevelse i biografens mörker har goda förutsättningar att ge inblick i andras världar, väcka känslor och tankar. Läs mer på webbsidan skolbio. Filmutvecklare Stefan Barkman är kontakt för Skolbio.

Vi ses på Biografen

Vilken betydelse har biografen för lokalsamhället, kulturen och näringen i en kommun? Denna viktiga fråga diskuteras mellan biografföreståndare, filmbransch, politiker och tjänstepersoner i biografen i Vansbro.

Dagen arrangerades av Svenska Filminstitutet och Filmregionerna.


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?