Till startsidan

FAQ Sjukhusbiblioteken

Vanligt förekommande frågor och svar kring sökteknik, databaser, tillgång till e-tidskrifter med mera.

Kostnadsfritt

Beställning av artiklar i fulltext görs till anställda inom Region Värmland utan kostnad för beställaren.

Beställ via ditt konto

Du behöver ett låntagarkonto på sjukhusbiblioteken för att beställa artiklar. Du kan skapa ett konto genom att höra av dig till sjukhusbiblioteket.

Hitta din artikel

Använd alltid våra länkar. Du hittar dem här:

Databaser, tidskrifter, e-böcker och appar

Leta efter den orangea ikonen “Fulltext/beställ” med regionsloggan och gör en sökning. Har vi tillgång till texten dyker det upp en länk upp som dirigerar dig till fulltexten.

Har vi inte tillgång kan du trycka på knappen “Beställ via formulär”. Där fyller du i dina uppgifter och skickar beställningen. Du kan givetvis också skicka titlarna via e-post eller komma in till oss så hjälper vi dig.

Leverans tar en till två dagar

Oftast tar det en dag eller två för oss att få den beställda artikeln, som vi sedan skickar med internposten.

Ja. Från 1 juli 2021 har region Värmland tillgång till UpToDate.

Åtkomst sker via IP-access inom regionens nätverk. Ingen inloggning krävs.

För åtkomst utanför regionens nätverk krävs ett konto i Open Athens.

Mer om OpenAthens

Konto i OpenAthens

Du måste först ha ett konto i OpenAthens.

Mer om OpenAthens

Logga in

Du kan antingen använd länken på bibliotekets databassida "Databaser, tidskrifter, e-böcker och appar" och logga in där eller gå direkt till UpToDates egen webbplats för att logga in.

Konto i OpenAthens

Du måste först ha ett konto i OpenAthens.

Mer om OpenAthens

Använd våra länkar

Använd sedan länken på bibliotekets databassida "Databaser, tidskrifter, e-böcker och appar".

Databaser, tidskrifter, e-böcker och appar

Logga sedan in via rutan från OpenAthens som kommer fram.

Prova söka på ämnesord högre upp i hierarkin i ämnesordslistorna eller på mindre specifika sökord till exempel citrusfrukt istället för på apelsiner, du kan också testa ta bort sökord som inte är livsnödvändiga för sökningen.

Testa kombinera synonymer eller liknande sökord med operatorn OR. Till exempel om du söker apelsiner OR grapefrukt så får du med alla artiklar som handlar om apelsiner och artiklar som handlar om grapefrukt eller som handlar om båda.

Skriver du bara in apelsiner och grapefrukt i sökrutan eller söker med hjälp av operatorn AND så får du bara upp träffar som handlar om både apelsiner och grapefrukt.

Fundera först på om du verkligen har för många träffar. Beroende på ämne och databas kan det hända att mängden är rimlig i förhållande till frågan. Men vill du begränsa mängden kan du dels försöka hitta mer specifika sökord eller ämnesord som är längre ner i hierarkin i ämnesordslistan till exempel sök på autoimmuna sjukdomar istället för på immunsjukdomar eller addisons sjukdom istället för på autoimmuna sjukdomar. Försök också komma på om det finns något/några sökord eller ämnesord som är relevant för frågeställningen som du kan lägga till med operatorn AND. Du kan också i de flesta databaser lägga till begränsningar i din sökning på till exempel årtal, språk, kön eller ålder på den studerade populationen med flera.

Skapa konto

Börja med att ansöka om ett konto. Använd din epostadress hos Region Värmland (förnamn.efternamn@regionvarmland.se). Om du är privat vårdgivare och inte har någon regionvarmland-epostadress, så registrerar du den e-postadress du använder på din arbetsplats.

Registrera ett konto i OpenAthens (openathens.net)

Du får sedan ett epostmeddelande med en länk för att välja lösenord. När lösenordet är registrerat är ditt OpenAthens-konto klart att användas.

Använd våra länkar

Använd sedan länkarna på bibliotekets databassida "Databaser, tidskrifter, e-böcker och appar". Om du behöver logga in i OpenAthens för att få tillgång till resursen kommer en inloggningsruta fram.

Databaser, tidskrifter, e-böcker och appar

Du behöver inte logga in för att söka i PubMed. Däremot kan du behöva göra det för att nå artiklar i fulltext. Använd då den oranga ikonen. Välj sedan den länk som säger OpenAthens.

Ditt OpenAthens-konto är giltigt i 12 månader. 30 dagar innan giltighetstiden går ut så får du ett e-postmeddelande om att kontot behöver förnyas. Du har nu 60 dagar på dig att förnya. Det gör du på OpenAthens webbplats.

Förnya ditt OpenAthens-konto (openathens.net)

Om det gått mer än 60 dagar sedan du fått e-postmeddelandet om förnyelse kontaktar du sjukhusbiblioteket. Vi hjälper dig.

sjukhusbiblioteket.karlstad@regionvarmland.se (e-post)

Peer review är en process där vetenskapliga publikationer läses och granskas av experter på ämnet innan de går vidare för publicering.

Det finns tyvärr inte ett enkelt svar på hur man kollar att en artikel är peer reviewed, men nedan följer några exempel.

Gå till tidskriftens hemsida och titta i deras information om tidskriften, publiceringsprocessen eller instruktioner till bidragande författare eller granskare.

I databasen CINAHL kan du genom att klicka i en ruta i limits som heter ”Peer reviewed” begränsa dina sökträffar till att bara innefatta material från tidskrifter som är peer reviewed. Detta betyder inte att allt material ur en tidskrift som är peer reviewed faktiskt är det. Kontrollera publikationstyp, det kan finnas till exempel ledare, brev, kommentarer med mera som är publicerat i tidskriften, men som inte är en vetenskaplig artikel. Även i Svemed+ kan du begränsa sökningen på detta sätt. Kontakta tidskriften eller förlaget och fråga om tidskriften eller artikeln ifråga är peer reviewed.

Ja, du som är anställd inom region Värmland kan få tillgång till våra databaser, e-tidskrifter och medicinska e-böcker hemifrån genom att skapa ett konto i OpenAthens.

I vår databaslista har vi samlat databaser som är relevanta för hälso-och sjukvården och du kan läsa mer om respektive databas om du klickar på “mer info” till höger om länken.

Databaser, tidskrifter, e-böcker och appar

Bland andra finns Medline, Pubmed och Embase som är stora databaser inom medicin och även andra ämnen så som omvårdnad, biokemi, psykiatri med mera. Embase indexerar också mycket inom farmakologi.

Cinahl är en stor databas inom ämnet omvårdnad och rehabilitering, men även Medline och Pubmed innehåller mycket om ämnet.

Psycinfo är en stor databas inom bland annat psykologi och psykiatri

ERIC är en databas inom ämnesområdena pedagogik och psykologi.

Ämnesord är ett kontrollerat språk som används i vissa databaser. Ett ämnesord motsvarar ett ord och synonymerna till det och används för att “tagga” alla artikelposter inom ett visst ämne. Det gör att du genom att söka på ämnesordet även hittar artiklar där författarna använt sig av andra ord för att beskriva ämnet.

Ämnesorden i en ämnesordslista är också ordnade hierarkiskt, vilket gör att du kan hitta snävare eller bredare termer för att utöka eller snäva in sökningen.

I Pubmed och Medline används ämnesordlistan MeSH (Medical Subject Headings) vilken även finns översatt till svenska av Karolinska Institutet här.

Bland andra så har databaserna Cinahl och Embase sina egna ämnesordlistor, men de brukar känna igen MeSH-termerna och ge förslag på den egna ordlistans termer när man söker på dem.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?