Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Förordningen om ekodesign antaget av rådet
Papperskasse

Förordningen om ekodesign antaget av rådet

Rådet har gett sitt slutgiltiga godkännande för ekodesignförordningen, vars syfte är att öka hållbarheten på produkter som säljs i EU. Förordningen ersätter det befintliga ekodesigndirektivet och utvidgar därmed dess tillämpningsområde så att det nu omfattar alla typer av varor som släpps ut på EU:s inre marknad.

Enligt kommissionen är lagen en viktig komponent i EU:s lagpaket den europeiska gröna given som har som mål att göra EU klimatneutralt till år 2050.

Gröna krav för hållbara produkter

Den nya förordningen inför striktare krav på produkters hållbarhet, återanvändbarhet, reparerbarhet, koldioxid- och miljöavtryck med mera. Lagen introducerar även ett digitalt produktpass som ska innehålla information om en produkts miljöprestanda, vilket ska hjälpa konsumenter att göra informerade val vid inköp av produkter. För att uppmuntra återvinning ska producenter årligen behöva deklarera kvantiteten produkter som de har slängt bort och uppge anledningen. Förordningen förbjuder förstöring av osålda kläder, accessoarer och skor.

Lagen är en del av EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi, som kommissionen återlanserade i och med lagpaketet den europeiska gröna given. Handlingsplanen innehåller en rad initiativ för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi. Förslagen ska etablera en stark och enhetlig ram för produktpolitiken, där hållbara produkter och tjänster blir den nya normen och där människors konsumtionsmönster blir mer klimatvänliga.

Hållbarhet i Värmland

Visionen för Region Värmlands regionala utvecklingsstrategi ”Värmlandsstrategin 2040” är ”Ett hållbart Värmland som förändrar världen”. En del i visionen handlar om miljömässig hållbarhet, som betonar vikten av att leva på ett sätt där jordens resurser nyttjas hållbart och den biologiska mångfaldens långsiktiga funktion säkerställs.

Region Värmland drev år 2020–2022 projektet ”Hållbara Värmland” som skulle öka regionens samlade kapacitet och möjlighet att genomföra hållbart regionalt utvecklingsarbete. Genom projektet delade Region Värmland ut projektmedel till flera lokala initiativ, alla för att bidra till den hållbara regionala utvecklingen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?