Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hållbara Värmland

Hållbara Värmland

Europeiska unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden

Vi arbetar för att Värmland ska vara en livskraftig och attraktiv region, nu och i framtiden. För att lyckas behövs den samlade kraften från hela Värmland.

Region Värmlands projekt Hållbara Värmland var en del av regeringsuppdraget Vägar till hållbar utveckling som Tillväxtverket drev 2020–2023.

Syftet med projektet var att öka Värmlands samlade kapacitet och möjlighet att genomföra hållbart regionalt utvecklingsarbete. Arbetet utgick från Värmlandsstrategin och Agenda 2030 med hållbarhetens tre dimensioner: miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet. Alla tre perspektiven är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra.

Resultat

Projektet Hållbara Värmlands främsta resultat är ny modell för hållbarhetsstyrning och en riktad utlysning för sju testnoder runtom i Värmland. Läs mer om resultaten i testnoderna i Hållbara Värmland.

Se filmer från tre av testnoderna.

Resultatet från alla 21 regioner som medverkade i regeringsuppdraget Vägar till hållbar utveckling finns sammanfattat i en bildantologi.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?