Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Värmländska barns tillgång till skolbibliotek

Nu finns en nulägesbild av skolbibliotekens verksamhet inom grundskolan i länet utifrån dess värde för läsfrämjande, kultur, MIK och demokrati.

Värmländska barns tillgång till skolbibliotek

Hur ser tillgången av skolbibliotek ut för barn i Värmland? Kulturavdelningen, Region Värmland har tagit fram rapporten Skolbibliotek i Värmland - en nulägesbild av elevernas tillgång till skolbibliotek i grundskolan utifrån dess värde för läsfrämjande, kultur, MIK och demokrati.

Skolbibliotek spelar en viktig roll för att främja barns läsintresse och läsförmåga och inför 2025 planerar regeringen insatser för att alla elever nu ska få tillgång till bemannade skolbibliotek. Idag ser tillgången till skolbibliotek olika ut, i landet såväl som i länet.

Region Värmlands kulturavdelning arbetar för barns och ungas likvärdiga tillgång till kultur och ser skolbibliotek inom grundskolan som en viktig resurs för detta. Inför regeringens satsning vill vi få aktuell överblick av hur tillgången till skolbibliotek ser ut för barn i Värmland idag. Region Värmland har därför tagit fram en nulägesbild av skolbiblioteksverksamhet inom grundskolan i länet utifrån dess värde för läsfrämjande, kultur, MIK och demokrati. Vi tror och hoppas att denna nulägesbild ska vara till nytta för fler än oss. Vi är många som ser värdet i skolbibliotek och barns läslust.

Nulägesbilden hittar du på Region Värmlands webb under Läs- och litteraturutveckling.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?