Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Läs- och litteraturfrämjande / Skolbibliotek - nulägesbeskrivning 2024

Skolbibliotek Värmland - nulägesbeskrivning 2024

Regeringen planerar insatser för att alla elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek. Idag ser tillgången olika ut, i landet såväl som i länet. Region Värmland har tagit fram en nulägesbild av skolbiblioteksverksamhet inom grundskolan i länet.

Region Värmlands kulturavdelning arbetar för barns och ungas likvärdiga tillgång till kultur och ser skolbibliotek inom grundskolan som en viktig resurs för detta. En väl utvecklad skolbiblioteksverksamhet är viktig för hela Värmland; för att stärka barns likvärdiga möjligheter till läslust, kultur och medie- och informationskunnighet.

Kulturavdelningen arbetar även med att bygga regionala infrastrukturer för läsfrämjande i samverkan med andra aktörer, däribland folkbibliotek som ofta arbetar nära skolbibliotek. Skolbibliotek ingår dock inte i uppdraget för den regionala biblioteksverksamheten som arbetar med folkbibliotekens kvalitet, samarbete och verksamhetsutveckling. Faktum kvarstår att skolbibliotek är viktiga för barns likvärdiga tillgång till kultur.

Regeringssatsning

Inför 2025 planerar regeringen insatser för att alla elever nu ska få tillgång till bemannade skolbibliotek. Idag ser tillgången till skolbibliotek olika ut, i landet såväl som i länet.

Inför regeringens satsning vill kulturavdelningen få en aktuell överblick av hur tillgången till skolbibliotek ser ut för barn i Värmland idag.

Nulägesbeskrivning

Ta del av en nulägesbild av skolbiblioteksverksamhet inom grundskolan i länet utifrån dess värde för läsfrämjande, kultur, MIK och demokrati.

Kartläggningen visar bland annat:

  • 90 procent av respondenterna uppger att de har en skolbiblioteksverksamhet i någon form.
  • 47,7 procent av grundskolorna i Värmland har skolbibliotek med personal.
  • Tillgången till skolbibliotek varierar inom och mellan de värmländska kommunerna. Hammarö och
  • Hagfors sticker ut med att alla grundskolor har skolbibliotek med både personal och lokal.
  • Mindre än hälften, 46 procent, av de bemannade skolbiblioteken har utbildade bibliotekarier.
  • 54 procent har inte utbildade bibliotekarier. Där är det främst lärare på skolan som bemannar biblioteket.
  • Bemannade skolbibliotek har bättre öppettider för eleverna än i de fall där skolan enbart har en fysisk bibliotekslokal.
  • Skolbibliotek med personal har i mycket större utsträckning styrdokument, kvalitetsarbete, ett aktivt arbete för att höja elevers tillgång till kultur och för att höja elevers medie- och informationskunnighet.

Sammantaget visar kartläggningen att Värmlands elevers tillgång till välintegrerade, bemannade skolbibliotek är låg och varierande.

Skolbibliotek i Värmland - kartläggningen (pdf) Pdf, 656 kB.


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?