Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Kulturskjuts – en regional boost i samspel med kommunerna

Alla barn har rätt till kultur. Kulturskjuts kommer att öka kommuneras möjligheter att erbjuda kulturaktiviteter. Foto: Linn Malmén

Kulturskjuts – en regional boost i samspel med kommunerna

Den 1 juli går starten för Kulturskjuts - en regional boost vars syfte är ge mer kultur till fler barn. Det är ett kompletterande stöd till de värmländska kommunernas arbete för att alla barn ska få uppleva kultur.

Femton av de värmländska kommunerna deltar och bidrar med samma summa som det regionala stödet. Än så länge är det en pilot men ambitionen är att det blir ett långsiktigt hållbart subventioneringssystem.

– Alla barn har rätt till kultur men alla barn får inte uppleva kultur. Genom ekonomiskt stöd, samordning med kommunerna och en digital plattform för kulturskapare vill vi underlätta för kommunerna att utveckla möjligheterna, säger kulturchef Karin Lind Karlsson.

Kulturstrateg Frida Närman har förberett och drivit Kulturskjuts. Hon säger att namnet symboliserar en “Skjuts i kulturen”.

– Kulturskjuts är för alla barn 0-19 år. Pengarna ska hanteras av kommunerna som har bästa överblicken och bestämmer hur stödet ska användas. Det regionala stödet är ett komplement till kommunernas egna kulturbudgetar och det statliga stödet i form av Skapande skola.

Kulturpoolen – en webbplats för professionella kulturskapare

Frida Närman säger att det är bra att arrangera aktiviteter via skolan därför att man då når alla. Det är dock inget krav. Evenemang kan också ske i fritidsverksamhet. Ett krav är att det som erbjuds är professionell kultur. Region Värmland har en webbplats – Kulturpoolen – där professionella kulturskapare erbjuds att presentera sig själva och de aktiviteter de kan erbjuda. Det i sin tur kan underlätta för kommunerna när de söker kulturevenemang.

Kulturskjuts ökar möjligheten för likvärdighet

Det finns en ansvarig kultursamordnare i varje kommun. Jenny Fändriks, Arvika kommun, säger att Kulturskjuts kommer att öka likvärdigheten.

– Det är det viktigaste som kan göras för att öka möjligheterna för fler barn och ungdomar att ta del av kultur. Att vi gör detta tillsammans i länet innebär också att vi kan snegla på och inspireras av varandra.

Arvika kommun kommer att använda pengarna till att alla gymnasieelever får möta scenkonst och alla elever åk 3 och 4 får möta levande klassisk musik.

Läs mer på Region Värmlands webb

Kulturpoolen

Fakta om beslutet

  • Kultur- och bildningsnämnden tog i oktober 2023 beslut om att avsätta 1 miljon kronor för en satsning på barns och ungas jämlika tillgång till kultur under 2024.
  • Satsningen genomförs i form av ett pilotprojekt med målet om ett långsiktigt, hållbart subventionssystem för kultur för barn och ungas jämlika tillgång till kultur.
  • Projektet utvärderas löpande och återrapporteras till kultur- och bildningsnämnden.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?