Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Ny handlingsplan för barns rättigheter tas fram i spelplattformen Roblox

Eleverna Elin Eriksson, Denisa Mihaila och Johan Rosén testar det nya spelet tillsammans med läraren Jörgen Hultin.

Ny handlingsplan för barns rättigheter tas fram i spelplattformen Roblox

Tillsammans med elever på högstadiet i Hagfors har Region Värmland skapat ett spel i Roblox där grunden för den nya handlingsplanen för barns rättigheter ska formas. På fredag den 17 maj testade eleverna det färdiga spelet.

– Vi har arbetat med spelet i över ett år och nu är vi glada att ha kunnat testa det färdiga spelet, säger Sara Emsevik, barnrättsstrateg.

Det var under ett möte med arbetsgruppen för handlingsplanen som gruppens deltagare insåg att de pratat med många vuxna personer om innehållet i handlingsplanen – men de hade inte pratat med barn.

– Vi konstaterade att vi kan få in barnperspektivet när vi pratar med vuxna. Men barnets perspektiv får vi bara in om vi pratar med barn. Så vi bestämde oss för att sluta vuxengissa och kom fram till att vi skulle använda ett spel för att nå barnen.

Kortlek och spel

Elevrådet på en gymnasieskola föreslog spelplattformen Roblox. För att få fram innehållet i spelet togs en dialogkortlek fram. Med hjälp av den har ungefär 120 barn prioriterat vilka artiklar i barnkonventionen som de tycker att vuxna behöver bli bättre på att tillgodose. Barnen prioriterade skyddsartiklarna och ungas inflytande och delaktighet.

Utifrån olika scenarion framtagna utifrån de artiklar som barnen prioriterat fick barn sedan rollspela i spelplattformen. Efter barnens feedback har spelet byggts färdigt och i dag har det testats.

– Nu kommer vi att sammanställa det som barn berättat om i rollspelen och sen ska deras röster in i handlingsplanen. Det kommer att bli den viktigaste delen av handlingsplanen eftersom det är barn och unga som är experter på sina egna liv. Vi vuxna måste sluta vuxengissa och samsskapa i större utsträckning med barn och unga, säger Sara Emsevik.

Positivt att involvera barn

Åsa Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, ser positivt på att barn deltar i framtagandet av handlingsplanen.

– Det är viktigt att involvera barn och unga i det som är till för dem och som påverkar dem. Vi behöver nya arbetssätt för att bli bättre på att verkligen lyssna på barn och unga och att låta dem vara delaktiga och involverade i beslut som tas i regionen. Jag ser fram emot att följa det fortsatta arbetet med handlingsplanen för hur vi i Region Värmland ska uppfylla punkterna i barnkonventionen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?