Till startsidan
Start / Om regionen / Kontakta Region Värmland / Regionledning och ledningsgrupper

Regionledning och ledningsgrupper

Kontaktuppgifter till regionledning och ledningsgrupper.

Regionledning

Peter Bäckstrand
Regiondirektör
010-831 77 00
peter.backstrand@regionvarmland.se

Lars Christensen 
Biträdande regiondirektör
010-833 10 30 
lars.christensen@regionvarmland.se

Lena Gjevert
Hälso- och sjukvårdsdirektör
010-831 40 94
lena.gjevert@regionvarmland.se

Eleonore Åkerlund
Regional utvecklingsdirektör
010-833 10 58
eleonore.akerlund@regionvarmland.se

Mattias Bergh
Trafikdirektör
010-832 83 14
mattias.bergh@karlstad.se

Josefine Ståhlberg
HR-direktör
010-831 65 30
josefine.stahlberg@regionvarmland.se

Hedvig Bergenheim
Kommunikationsdirektör
010-831 71 00
hedvig.bergenheim@regionvarmland.se

Pia Vinborg
Ekonomidirektör
010-831 65 60
pia.vinborg@regionvarmland.se

Henrik Svensson
Folkhälso- och kulturdirektör
010-831 41 17 
henrik.svensson@regionvarmland.se

Anna-Lena Wingqvist
Kanslidirektör
010-831 43 63
anna-lena.wingqvist@regionvarmland.se

Mikael Borén 
IT-chef
010-831 91 01
mikael.boren@regionvarmland.se 

Annette Andersson 
Fastighetschef
010-831 64 89
annette.andersson@regionvarmland.se

Ledningen för hälso- och sjukvård

Lena Gjevert
Hälso- och sjukvårdsdirektör
010-831 40 94
lena.gjevert@regionvarmland.se

Madelene Johanzon
Områdeschef Allmänmedicin och rehabilitering
010-831 41 81
madelene.johanzon@regionvarmland.se

Maria Berglund
Områdeschef Medicinska specialiteter
010-831 60 78
maria.berglund2@regionvarmland.se

Petra Lundgren
Områdeschef vårdkvalitet
010-831 64 92
petra.a.lundgren@regionvarmland.se

Susanna Höjdén
Områdeschef Kirurgiska specialiteter
susanna.hojden@regionvarmland.se

Britt-Louise Frykman
Områdeschef Sjukhuset Torsby
010-834 71 45
britt-louise.frykman@regionvarmland.se

Wolmer Edqvist
Områdeschef Anopiva och prehospital vård
010 831 40 37
wolmer.edqvist@regionvarmland.se

Nina Blomgren
Områdeschef Barn, kvinnosjukvård och habilitering
010 831 48 96
nina.blomgren@regionvarmland.se

Ann-Charlotte Ransjö
Områdeschef Medicinsk diagnostik och service
ann-charlotte.Ransjo@regionvarmland.se

Roger Olof Nilsson
Områdeschef Psykiatriska specialiteter
010 831 48 99
rogerolof.nilsson@regionvarmland.se

Linda Back
Tandvårdschef
010 831 96 06
linda.back@regionvarmland.se

Annika Lindgren
Områdeschef regionservice
010-831 78 59
annika.lindgren@regionvarmland.se

Göran Karlström
Medicinskt ledningsansvarig
010-831 90 55
goran.karlstrom@regionvarmland.se

Birgitta Sigvant
Överläkare
010-831 5067
birgitta.sigvant@regionvarmland.se

Britt-Marie Tidemand
Ekonomichef hälso- och sjukvård
010-831 43 68
brittmarie.tidemand@regionvarmland.se

Katarina Sigurdsson
HR-chef hälso- och sjukvård
010-831 41 44
katarina.sigurdsson@regionvarmland.se

Annika Magnusson
Enhetschef kommunikationsavdelningen
010-831 43 56
annika.magnusson@regionvarmland.se

Anders Nordmark
Enhetschef hälso- och sjukvårds nämndadministration
010-831 41 59
anders.nordmark@regionvarmland.se

Erica Karlsson
Enhetschef hälso- och sjukvårdens administrativa enhet
010-831 43 60
erica.karlsson@regionvarmland.se

Ledningen för kollektivtrafik

Mattias Bergh
Trafikdirektör
010-832 83 14
mattias.bergh@regionvarmland.se

Lena Thorin
Biträdande trafikdirektör
010-832 81 80
lena.thorin@regionvarmland.se

Markus Bergman
Trafikchef regionbuss
010-832 81 72
markus.bergman@regionvarmland.se

Mathias Lindgren
Trafikchef tätortsbuss
010-832 83 28
mathias.lindgren@regionvarmland.se

Anders Wahlén
Servicetrafikchef
010-832 81 69
anders.wahlen@regionvarmland.se

Per Sidetun
Trafikchef tåg
010-832 81 85
per.sidetun@regionvarmland.se

Sandi Pudic 
Chef trafiknära teknik och utveckling
010-832 83 26
sandi.pudic@regionvarmland.se

Hanne Carlén
Ekonomi- och HR-chef kollektivtrafik
010-832 81 15 
hanne.carlen@regionvarmland.se

David Widlund
Marknadschef kollektivtrafik
010-832 81 36
david.widlund@regionvarmland.se 

Ledningen för regional utveckling

Eleonore Åkerlund
Regional utvecklingsdirektör
010-833 10 58
eleonore.akerlund@regionvarmland.se

Rebecka Jorquera
Enhetschef regional utveckling 1
010-833 10 99
rebecka.jorquera@regionvarmland.se

Sandra Svennberg
Enhetschef regional utveckling 2
010-833-18 94
sandra.svennberg@regionvarmland.se

Fredric Norlin
Enhetschef regional utveckling 3
010-833 10 02
fredric.norlin@regionvarmland.se

Lars Palmgren
Verksamhetsontroller
010-831 42 81
lars.palmgren@regionvarmland.se

Regina Mattsson
HR-konsult
regina.mattsson@regionvarmland.se

Ledningen för kultur och bildning

Henrik Svensson
Folkhälso- och kulturdirektör
010-831 41 17 
henrik.svensson@regionvarmland.se

Pär Blomquist
Områdeschef kultur och folkbildning
010-833 10 13
par.blomquist@regionvarmland.se

Anna Beata Brunzell
Folkhälsochef
010-831 43 10
annabeata.brunzell@regionvarmland.se

Karin Karlsson
Kulturchef
karin.karlsson4@regionvarmland.se

Helena Pettersson
Ledningsstrateg
helena.pettersson@regionvarmland.se

Regina Mattsson
HR-konsult
regina.mattsson@regionvarmland.se

Cathrine Magnusson
Enhetschef
cathrine.magnusson@regionvarmland.se

Henrik Eriksson
Controller
henrik.eriksson@regionvarmland.se

Anna Hoflin
Administratör
anna.hoflin@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?