Till startsidan
Start / Om regionen / Upphandling och inköp / Hållbar upphandling

Hållbar upphandling

Regionens hållbarhetsarbete ska vara långsiktigt och bidra till en hållbar utveckling där Region Värmland tar sitt ansvar för effekterna av organisationens aktiviteter och beslut.

Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling

Sveriges regioner ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Varje år omsätter regioner cirka 120 miljarder kronor vid inköp av produkter och tjänster. Många av dessa produkter tillverkas i utvecklingsländer där det förekommer brott mot mänskliga rättigheter och brott mot andra grundläggande internationella konventioner. Det är av yttersta vikt att regioner bedriver sin upphandling så att den främjar en hållbar utveckling, såväl i Värmland som i övriga världen.

Sedan 2010 samarbetar samtliga regioner med att utveckla metoder för att ställa och följa upp sociala krav i upphandling. Det nationella arbetet, kallat Socialt Ansvar i Offentlig Upphandling, utgörs av ett nätverk med kontaktpersoner från Sveriges regioner som till sin hjälp har en nationell samordnare, expertgrupp och en styrgrupp.

Gemensam uppförandekod

Region Värmland har utformat en gemensam uppförandekod för leverantörer och den omfattar all upphandling av varor och tjänster.

Uppförandekoden bygger på ILO:s (International Labour Organization) kärnkonventioner, FN:s mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt tillverkningsländernas nationella lagstiftning om arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt inklusive FN:s deklaration mot korruption.

Hållbar upphandling i praktiken

Uppförandekoden översätts till kontraktsvillkor där leverantören förväntas ha rutiner för att säkerställa att produktionen av de varor och tjänster som levereras sker under sådana förhållanden som är förenliga med kraven.

Uppföljning av villkoren sker på nationell basis vilket innebär att expertgrupp och styrgrupp bestämmer aktuellt fokusområde att följa upp. Beslut fattas också om vilken av regionerna som ska genomföra uppföljningen. Resultat av uppföljningen delas sedan av alla regioner. Uppföljning har bland annat skett inom områdena textilier, instrument, handskar, operationsartiklar, förbandsmaterial.

En avtalsuppföljning kan leda till revision på plats, i produktionen.

Genom att ställa sociala och miljömässiga krav i upphandling och genom att följa efterlevnaden bidrar hållbar upphandling till en hållbar utveckling.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?