Till startsidan
Start / Politik & demokrati / För förtroendevalda / Kontakta din nämndsekreterare

Kontakta din nämndsekreterare

Varje politisk instans i Region Värmland har en nämndsekreterare. Nämndsekreteraren ansvarar bland annat för utskick av kallelse och handlingar inför sammanträden samt för att skriva protokoll under sammanträden.

Din nämndsekreterare svarar bland annat på frågor om:

  • Möteshandlingar
  • Netpublicator
  • Arvoden och ersättningar
  • Tid och plats för sammanträde

Vid IT-frågor kontaktar du Region Värmlands IT-support.

Regionfullmäktige

Lovisa Gunnarsson
Regionsekreterare
E-post: lovisa.gunnarsson@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 41 29

Demokratiberedningen

Malin Nordh
Utredare
E-post: malin.nordh@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 74 76

Regionstyrelsen

Cattis Olsson
Regionsekreterare
E-post: catharina.olsson@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 42 36

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Eric Lisshammar
Nämndsekreterare
E-post: erik.lisshammar@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 74 78

Kollektivtrafiknämnden

Sebastian Hardin
Nämndsekreterare
E-post: sebastian.hardin@regionvarmland.se
Telefon: 010-832 81 12

Kultur- och bildningsnämnden

Elisabeth Ehne
Sekreterare
E-post: elisabeth.ehne@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 41 51

Regionala utvecklingsnämnden

Agnetha Nilsson
Nämndsekreterare
E-post: agnetha.nilsson@regionvarmland.se
Telefon: 010-833 18 38

Patientnämnden

Sofie Nilsson
Koordinator
E-post: sofie.nilsson2@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 43 90

Hjälpmedelsnämnden

Eric Lisshammar
Nämndsekreterare
E-post: erik.lisshammar@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 74 78

Kost- och servicenämnden

Eric Lisshammar
Nämndsekreterare
E-post: erik.lisshammar@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 74 78

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?