;
Till startsidan
Start / Politik / Dialog och inflytande / Var med och påverka / Lämna medborgarförslag

Var med och påverka - lämna ett medborgarförslag

I Region Värmland bedrivs flera viktiga verksamheter inom bland annat hälso och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och bildning och regional utveckling. Du som har förslag på hur vi kan förbättra vårt arbete har möjlighet att lämna ett medborgarförslag.

Alla som är folkbokförda i en kommun i Värmlands län kan lämna medborgarförslag. Förslagen kan gälla allt som rör Region Värmlands verksamhet, med det får inte handla om personalärenden eller myndighetsutövning mot enskild.

Detta ska medborgarförslaget uppfylla

För att regionfullmäktige ska kunna behandla ditt ärende ska det:

  • Vara skriftligt.
  • Innehålla namn, adress och telefonnummer till dig som lämnat förslaget.
  • Medborgarförslag kan lämnas av flera personer, men föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan inte lämna medborgarförslag. 
  • Vara märkt "Medborgarförslag".
  • Innehålla ett konkret förslag som regionfullmäktige kan ta ställning till.
  • Endast innehålla ett ämne per förslag.

Vad händer sedan med mitt medborgarförslag?

När förslaget kommit in diarieförs det och anmäls på regionfullmäktiges nästkommande möte. Efter att ärendet anmälts till regionfullmäktige skickas det vidare till regionstyrelsen eller den nämnd som förslaget berör, som anvarar för att medborgarförslaget handläggs enligt de rutiner som finns.

Handläggningstiden för medborgarförslag varierar beroende på hur komplicerat det är att utreda förslaget. Enligt kommunallagen bör fullmäktige eller nämnd kunna fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väckts. När medborgarförslaget är färdigberett och beslut ska fattas, kommer du att underrättas. Du som lämnat förslaget har rätt att deta i överläggningarna när ditt ärende behandlas. Ett medborgarförslag kan antingen bifallas, avslås eller anses besvarat. 

Ett medborgarförslag är en allmän handling 

När du lämnar in ett medborgarförslag blir det en allmän handling. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av handlingen.

Region Värmland hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Myndighetsutövning är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att kunna handlägga medborgarnas förslag. De personuppgifter som lämnas i medborgarförslaget kommer att registreras och lagras i Region Värmlands diarium. De personuppgifter som förekommer i medborgarförslaget kan också komma att publiceras i protokoll, kallelser och handlingar inom ramen för handläggningen av medborgarförslaget.

Här finner du mer information om hur Region Värmland hanterar personuppgifter. För frågor kring utlämnande och hantering av medborgarförslag, vänligen kontakta diariet@regionvarmland.se.

Skicka in ditt medborgarförslag här

Du kan skicka in ett medborgarförslag till regionullmäktige genom att fylla i formuläret nedan. Du kan också skicka ditt förslag med posten eller besöka oss och lämna det personligen. Adress finner du nedan.


Skicka medborgarförslag

Skicka medborgarförslag eller lämna det personligen.

Region Värmland
Rosenborgsgatan 50
651 82 Karlstad

Du kan också skicka det till oss via e-post:
diariet@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?