Till startsidan

Kultur och hälsa

Bidrag till projekt inom kultur, hälsa och rehabilitering 2015–2018.

Åren 2015–2018 fördelade Region Värmland totalt två miljoner kronor i bidrag till projekt inom kultur, hälsa och rehabilitering. Rapporten ger en bakgrund till satsningen och visar hur medlen har fördelats under fyraårsperioden.

En förhoppning är att rapporten ska öka kännedomen om området kultur och hälsa i Värmland och sprida kunskap om de utvecklingsmöjligheter som finns.

Alla projekt som fått bidrag har inte slutredovisat när rapporten skrivs. Därför är det för tidigt att i detalj beskriva vilka resultat och effekter projekten uppnått inom området kultur och hälsa. Fokus ligger istället på att beskriva syfte och mål för de enskilda projekten.

Ladda ner:

Rapporten Kultur och hälsa (pdf) Pdf, 4 MB.
Bilaga till rapporten Kultur och hälsa (pdf) Pdf, 200 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?