Till startsidan
Hem /Utveckling & tillväxt /Nya perspektiv /Nya perspektiv seminarium

Nya perspektiv seminarium

Seminariet Nya perspektiv på styrning och ledning är ett länets gemensamma forum för dialog och samverkan på högsta nivå mellan länets 16 kommuner och regionen, med fokus på invånarperspektivet. Länets ledande förtroendevalda och förvaltningschefer inom barn och utbildning, socialtjänst, vård- och omsorg samt hälso- och sjukvård inklusive tandvård träffas för att fylla på med kunskap, ha dialog och samverka kring invånarnas behov, varandras förutsättningar och för att fokusera på hälsoutvecklingen i länet.

Seminariet ”Nya perspektiv på styrning och ledning” har funnits sedan 2007 och är en del av Värmlands gemensamma arena för samverkan. Seminariet ger kunskap, inspiration och tid för dialog, relationer byggs vilket leder till ökad tillit och förtroende och därigenom skapar bättre förutsättningar för samverkan och samarbete i vardagen.

När: 2 -3 maj
Var: Selma Spa, Sunne
Kontakt: Sandra Nätt, Nya Perspektiv

Dialog och inspiration

Program

Seminariet syftar dels till att skapa relationer över organisationsgränser, dels till att se länets gemensamma utmaningar och styra mot gemensamma mål ur ett invånarperspektiv. Vid seminariet lyfts olika exempel fram för att skapa gemensamma bilder, ny kunskap och samtal som bidrar till att lära om varandras förutsättningar.

Hela programmet

Om föredragen

Porträtt.

Aldrig släppa taget - en berättelse på liv och död

Tillsammans berättar Frida Boisen och Tilda Boisen om den viktigaste resan de någonsin gjort tillsammans. De berättar om det allra svåraste, om de mörkaste stunderna och om vägen ut.

Minnestekniker - kan vem som helst få ett minne i världsklass?

Jonas von Essén är minnesmästaren som på bara ett och ett halvt år gick från att knappt komma ihåg sin flickväns telefonnummer till att utklassa den samlade världseliten i minnes-VM. I sitt föredrag delar han på ett underhållande sätt med sig av minnestekniker som är så enkla att vem som helst kan lära sig dem.

Porträtt.

Sugardejting och gränsen mellan ekonomi och intimitet

Alessandro Johansson från Örebro universitet förklarar att sugardejting inte ”bara” kan förstås som förklädd prostitution utan som ett uttryck för mer övergripande samhällstrender är viktigt för att förstå och bemöta personer som lockas av fenomenet.

Porträtt.

Samordningsmisslyckanden – ett växande hot mot välfärden?

Allvarliga händelser, som en skogsbrand eller en översvämning, klingar av och tar slut. Det gör inte lågintensiva kriser som segregation, vårdköer eller varaktig psykisk ohälsa bland unga. Docent Mats Tyrstrup tar upp samordningsmisslyckanden, hur de uppstår men också hur de kan hanteras.

Porträtt.

Att nå vuxna med psykisk ohälsa - uppsökande verksamhet

Martin Novak och Sofia Calén från Huddinge kommun berättar om sin uppsökande verksamhet med målgruppen vuxna med psykisk ohälsa. Syftet har varit att försöka nå personer med psykisk ohälsa som inte själva söker hjälp.

Omställning till nära vård, samskapande ledarskap

Offentlig sektor står inför stora utmaningar både när det gäller demografi och kompetensförsörjning. Det krävs nya gemensamma arbetssätt och ny teknik för att kunna möta morgondagens utmaningar. Jennie Vidal och Martin Myrskog berättar om hur Ljungby kommun och Region Kronoberg arbetar tillsammans.

Porträtt

Konkret samverkan kring brottsförebyggande och trygghetsskapande

Marie Eriksson och Jonas Jonsson berättar om hur samverkan mellan kommun, polis och region gett resultat hela vägen ut till stadens medborgare. Vi får en inblick i hur samverkansarbetet genomförts och konkreta exempel på åtgärder som genomförs i samverkan mellan olika myndigheter.

Porträtt.

AI inom välfärden

Louise Callenberg är AI-teolog och grundare av Leadership ARTS och pratar om AI i välfärden.

Porträtt.

Bortom ytan

Muna Idow, normbrytare och visionären bakom Mermaid Simskola, delar med sig av sina insikter och perspektiv för att skapa trygghet och framtidstro i en värld där mångfald och integration utgör centrala utmaningar.

Tidigare seminiarier

Sedan 2007 har kommunledningar, regionledning, ledningar för skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård träffats en gån per år för att diskutera gemensamma utmaningar inom ramen för Nya Perspektiv. Både de politiska ledningarna och förvaltningsledningarna deltar.

Dokumentation från seminiariet

Här finns dokumentationen från seminiariet 2024:

Om Nya perspektiv

Ledning och styrningNya Perspektiv bygger på en rad samarbeten mellan länets kommuner och Region Värmland.
Politiskt inriktningsdokumentArbetet i Nya Perspektiv styrs av ett politiskt inriktningsdokument som fastställs årligen.
Mer om Nya perspektivNya perspektivarbetet leds av en politisk styrgrupp.