Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Nya perspektiv / Om Nya Perspektiv

Om Nya Perspektiv

Fler barn som får en lyckad skolgång, minskad rökning, ökad psykisk hälsa och färre fallskador – det är några av de övergripande målsättningarna för utvecklingsarbetet Nya Perspektiv som bygger på en rad samarbeten mellan länets kommuner och Region Värmland.

En gång per år träffas kommunledningarna, regionledningen, ledningen för skola, socialtjänst och ledningen för hälso- och sjukvården för att diskutera gemensamma utmaningar inom ramen för Nya perspektiv. Det är både den politiska ledningen och förvaltningsledningen som deltar.

De olika utmaningarna som Nya perspektiv arbetar med är Barnalivet, Ungdomslivet, Vuxenlivet, Äldrelivet.

Organisation

Nya perspektivarbetet leds av en politisk styrgrupp. Styrgruppen har ansvar för att planera och genomföra det årliga seminariet samt följa och leda utvecklingsarbeten som sker i länet inom utmaningarna barnalivet, ungdomslivet, vuxenlivet samt äldrelivet.

Det finns också en beredningsgrupp för Nya perspektiv och arbetsgrupper för respektive område.

Politiskt inriktningsdokument

Arbetet styrs av det politiska inriktningsdokumentet som fastställs årligen. Där beskrivs vad som ska uppnås i form av övergripande målsättningar och är underlag till respektive organisations beslutsprocess. Årligen redovisas resultat i Aktuellt perspektiv.

Läs mer på sidan Mål och resultat.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?