Till startsidan
Start /Nyhetsarkiv /Smitta i förskolan – uppdaterad vägledning

Smitta i förskolan uppdaterad vägledning

Folkhälsomyndigheten har publicerat en uppdaterad version av vägledningen Smitta i förskolan. Den primära målgruppen för vägledningen är huvudmän och personal i förskolan och ska vara ett stöd i arbetet för en friskare förskola.

Det är inte möjligt att undvika spridning av alla infektioner i förskolemiljö, men det går att minska risken för smittspridning av vissa infektioner. Det handlar bland annat om rutiner för god hygien, hur smittkedjor kan brytas och vägledning om när barn bör stanna hemma från förskolan. Syftet med vägledningen är att minska risken för smittspridning, främja såväl barnens som personalens hälsa och bidra till att barn kan delta i den pedagogiska verksamheten i så hög utsträckning som möjligt.

Av Folkhälsomyndighetens rekommendationer framgår bland annat:

  • Barn och personal bör stanna hemma tills de har ett gott allmäntillstånd och orkar delta i verksamheten. Barn med lindrig snuva eller hosta kan vara på förskolan om allmäntillståndet är gott.
  • Ett gott allmäntillstånd betyder i det här sammanhanget att barnet inte är påverkat av en infektion, att det är feberfritt sedan minst ett dygn utan febernedsättande medicin i kroppen, och tillräckligt piggt för att orka delta i förskolans vanliga aktiviteter.
  • Den som har varit magsjuk behöver vara pigg och stabilt frisk igen. Magsjuka barn behöver stanna hemma i två dagar utan symtom, såsom kräkning, diarré eller feber.
  • Att vara utomhus varje dag bör ses som en viktig del av verksamheten för att minska smittspridning och öka välbefinnandet.
  • Rutiner för handhygien, städning, blöjbyte och andra viktiga hygienrutiner behöver finnas och följas, liksom rutiner för livsmedelshygien, mathantering och utbrottshantering.

Mer information finns under Hygien i förskolan

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?