Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /P /Personalinfektioner

Personalinfektioner

Smittsamma infektionssjukdomar och sjukdomstillstånd hos personal inom vård- och omsorgsverksamhet.

Vägledning för arbetsledare och personal

Personal inom vård och omsorgsverksamhet som har en smittsam infektionssjukdom eller sjukdomstillstånd kan vara en källa för smittspridning till patienter och personal. Sjukskrivning, avstängning eller tillfällig omplacering kan behövas för att förhindra smittspridning.

Dokumentet, RUT-26305, ger vägledning till arbetsledare och personal inom vård och omsorgsverksamhet vad man ska tänka på när personal bär på möjlig smittsam infektionssjukdom eller sjukdomstillstånd.

För vissa sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen finns förhållningsregler (smittskyddsblad) utgivna av smittskyddsläkarföreningen, där det framgår vilka förhållningsregler som gäller för den enskilde personen. Vilka dessa sjukdomar är framgår av kolumnen ”Smittämne”.

Smittsamma infektionssjukdomar och sjukdomstillstånd hos personal inom vård- och omsorgsverksamhet - RUT-26305 (pdf) Pdf, 230 kB.

För mer information om olika sjukdomar och smittämnen, se Sjukdomar A-Ö

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?