Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /L /Luftvägssymtom - lathund och rutiner

Luftvägssymtom - lathund och rutiner

Lathund samt rutiner - patient med luftvägssymtom.

  • Följ basala hygienrutiner!
  • Misstänk alltid smittsam luftvägsinfektion vid luftvägssymtom och/eller feber utan annan uppenbar orsak.
  • Patient med misstanke om smittsam sjukdom ska inte dela rum, inte vistas i väntrum och inte vänta/vårdas i korridor.
  • Vid negativt provsvar för covid-19, influensa och RS och kvarstående misstanke om smittsam luftvägsinfektion ska patienten fortsätta vårdas i enkelrum med egen toalett och stängd dörr.
  • För detaljer avseende influensabehandling: Behandlingsrekommendation influensa (lakemedelsverket.se)

Lathund - patient med luftvägssymtom

Information relaterad till sjukdomar nedan avser bekräftade fall = positivt provsvar.

Utskriftsvänlig version av Lathund - patient med luftvägssymtom Pdf, 207 kB.Skyddsutrustning

Placering och övriga rutiner

Övrigt

Misstanke om luftvägsviros


I väntan på provsvar för covid-19, influensa, RS

Andningsskydd FFP2 + visir/skydds-glasögon

Enkelrum med egen toalett och stängd dörr.

Följ vårdhygieniska rutiner för covid-19

Behandling mot influensa

Ge behandling i väntan på provsvar till patient i riskgrupp och till patient i slutenvård oavsett riskgruppstillhörighet vid stark misstanke. Gäller även vaccinerade.

Kvarstående misstanke om luftvägsviros efter negativt provsvar för covid-19, influensa, RS

Munskydd IIR + visir/skydds-glasögon

Enkelrum med egen toalett och stängd dörr.


Covid-19:
Dag 0-7 från symtomdebut

Andningsskydd FFP2 + visir/skydds-glasögon

Enkelrum med egen toalett och stängd dörr.

Följ vårdhygieniska rutiner för covid-19


Covid-19:
Dag 8 från symtomdebut tills smittfriförklarad

Munskydd IIR + visir/skydds-glasögon

Enkelrum med egen toalett och stängd dörr.

Följ vårdhygieniska rutiner för covid-19


Influensa

Munskydd IIR + visir/skydds-glasögon

Enkelrum med egen toalett och stängd dörr.

Följ vårdhygieniska rutiner för influensa

Behandling och profylax mot influensa

Ge behandling till patient i riskgrupp och till patient i slutenvård oavsett riskgruppstillhörighet. Gäller även vaccinerade.

Profylax till nära kontakter i riskgrupp eller exponerade patienter i slutenvård och på SÄBO kan vara aktuellt.

RS-virus

Munskydd IIR + visir/skydds-glasögon

Enkelrum med egen toalett och stängd dörr.

Följ vårdhygieniska rutiner för RS


För fullständig information om vårdhygieniska rutiner för respektive sjukdom:

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?