Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /L /Luftvägssymtom - lathund och rutiner

Luftvägssymtom - lathund och rutiner

Lathund samt rutiner - patient med luftvägssymtom.

  • Följ basala hygienrutiner!
  • Patient med misstänkt smittsam luftvägsinfektion ska inte dela rum, inte vistas i väntrum eller vänta/vårdas i korridor.
  • Misstänk smittsam luftvägsinfektion vid luftvägssymtom och/eller feber utan annan uppenbar orsak.
  • Provtagningsindikation: Utöver medicinsk indikation så rekommenderas provtagning av patienter där diagnos har betydelse för fortsatta vårdhygieniska åtgärder (exempelvis patienter som läggs in på sjukhus eller omsorgstagare inom omsorgsverksamheter där personer med hög risk för att bli allvarligt sjuka av covid-19, influensa eller RS bor eller vistas).
    Provtagningsanvisning: Sars-CoV-2-, influensa A/B- och RS-virus-RNA (PCR) 23238 (pdf)
  • Smittskydd Värmland har ingen generell rekommendation om munskyddsanvändning för vård- och omsorgspersonal vid patientkontakt för att minska risken för smitta från personal till patient. Varje verksamhet har dock möjlighet att utefter sina förutsättningar besluta om munskyddsanvändning för personal.

Lathund - patient med luftvägssymtom

Utskriftsvänlig version av Lathund - patient med luftvägssymtom Pdf, 166 kB.Skyddsutrustning

Placering

Övrigt

Misstänkt smittsam luftvägsinfektion


 

Munskydd IIR + visir/skydds-glasögon

 

Vid ökad smittrisk* används andningsskydd (FFP2/3) + visir

Enkelrum med egen toalett och stängd dörr.

Vid stark misstanke om influensa ges behandling till patient i riskgrupp i väntan på provsvar. Gäller även vaccinerade.

Kvarstående misstanke om smittsam viral luftvägsinfektion efter negativt provsvar för covid-19, influensa, RS

Munskydd IIR + visir/skydds-glasögon

 

Vid ökad smittrisk* används andningsskydd (FFP2/3) + visir

Enkelrum med egen toalett och stängd dörr.

Misstänkt eller konstaterad viral luftvägsinfektion - exempelvis covid-19, influensa och RS - RUT-29375 (pdf) Pdf, 163 kB.

Påvisad covid-19, influensa eller RS-virus

Munskydd IIR + visir/skydds-glasögon

 

Vid ökad smittrisk* används andningsskydd (FFP2/3) + visir

Enkelrum med egen toalett och stängd dörr.

Ta ställning till behandling.

Misstänkt eller konstaterad viral luftvägsinfektion - exempelvis covid-19, influensa och RS - RUT-29375 (pdf) Pdf, 163 kB.

* Långvarig vistelse på vårdrummet, exempelvis vid vak. Nära kontakt med individer med kraftig hosta. Nära kontakt med patientens luftväg (exempelvis bronkoskopi, intubation/extubation, trakeostomi, hjärt- lungräddning, inducerat sputum, hostmaskin, sugning av nedre luftvägar).
Arbete hemma hos person med konstaterad covid-19 (exempelvis ordinärt boende, särskilt boende, LSS-boende).

För mer information om respektive sjukdom:

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?